پیس کمپ پیس کمپ قدیمی ترین سایت معرفی با ارزشترین مطالب از سراسر وب میباشد http://pescamp.ir 2019-09-12T01:31:38+01:00 text/html 2019-05-02T04:09:56+01:00 pescamp.ir دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی با نام روزگار غریب http://pescamp.ir/post/165 <div><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; color: rgb(128, 0, 0);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">Song Of&nbsp;<strong style="">Roozegare Gharib&nbsp;</strong>From&nbsp;<a href="http://next1.ir/tag/alireza-ghorbani" style="text-decoration-line: none; color: rgb(128, 0, 0); cursor: pointer;"><strong>Alireza Ghorbani</strong></a></font></span></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img class="alignnone size-medium wp-image-29030" src="http://next1.ir/wp-content/uploads/2019/05/AlirezaGhorbani-RoozegareGharib-480x480.jpg" alt="علیرضا قربانی - روزگار غریب" width="480" height="480" style="width: 560px; height: auto;"></font></p><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a title="نکست وان موزیک" href="http://next1.ir/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer;">دانلود آهنگ جدید</a>&nbsp;<a href="http://next1.ir/category/artists/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer;">علیرضا قربانی</a>&nbsp;با نام روزگار غریب</font></strong></p><div style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; text-align: center;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">جهت&nbsp;<a href="http://next1.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer;">دانلود آهنگ</a>&nbsp;روزگار غریب از&nbsp;<a href="http://next1.ir/category/artists/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer;">علیرضا قربانی</a>&nbsp;با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ و مشاهده متن این آهنگ از&nbsp;<a href="http://next1.ir/tag/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%86/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer;">رسانه موسیقی نکست وان</a>&nbsp;به ادامه مطلب مراجعه نمائید …</font></p></div></div><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span id="more-29029" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; display: inline;"></span></font></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3">متن آهنگ&nbsp;<a href="http://next1.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer;">روزگار غریب</a>&nbsp;از&nbsp;<a href="http://next1.ir/category/artists/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer;">علیرضا قربانی</a>&nbsp;:</font></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; color: rgb(128, 0, 0);"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3">♫ &nbsp; ♫&nbsp;&nbsp;<a href="http://next1.ir/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(128, 0, 0); cursor: pointer;">نکست وان</a>&nbsp;♫&nbsp;&nbsp; ♫</font></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">روزگار غریبیست</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارمدوستت دارم</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دلت را میبویند دلت را میبویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">روزگار غریبیست&nbsp;<a href="http://next1.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer;">روزگار غریب</a>یست نازنین</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">روزگار غریبیست نازنین آن که بر در میکوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نور را در پستوی خانه نهان باید کرد باندیشیدن خطر نکن</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">روزگار غریبیست روزگار غریبیست نازنین</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; color: rgb(128, 0, 0);"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3">♫ &nbsp; ♫ &nbsp; ♫ &nbsp; ♫</font></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; color: rgb(128, 0, 0);"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3">♫ &nbsp; ♫&nbsp;&nbsp;<a href="http://next1.ir/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(128, 0, 0); cursor: pointer;">NEXT1.IR</a>&nbsp;♫&nbsp;&nbsp; ♫</font></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; color: rgb(128, 0, 0);"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3">♫&nbsp;&nbsp; ♫&nbsp;&nbsp; ♫ &nbsp; ♫</font></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نمانده در دلم دگر توان دوری چه سود از این سکوت و آه از این صبوری</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تو ای طلوع آرزوی خفته در باد بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نمانده در دلم دگر توان دوری چه سود از این سکوت و آه از این صبوری</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تو ای طلوع آرزوی خفته در باد بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نمانده در دلم دگر توان دوری چه سود از این سکوت و آه از این صبوری</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تو ای طلوع آرزوی خفته در باد بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; color: rgb(128, 0, 0);"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3">♫&nbsp;&nbsp; ♫&nbsp;&nbsp;<a href="http://next1.ir/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(128, 0, 0); cursor: pointer;">نکست وان</a>&nbsp;♫&nbsp;&nbsp; ♫</font></strong></span></p><div class="post-footer" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; border-radius: 3px; margin: 10px; text-align: center;"><div class="ft-like" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; background-color: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(232, 232, 232); padding: 8px 5px; width: 270px; float: right; border-radius: 0px 3px 3px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><div id="iLikeThis-29029" class="iLikeThis" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><span class="counter" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; display: inline;"><a style="cursor: pointer;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span class="like-h" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; display: inline; background-image: url(&quot;//next1.ir/wp-content/themes/original/images/heart.png&quot;); background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat; width: 20px; height: 20px; float: right; margin-top: 2px;"></span>8 لایک</font></a></span></div></span></div><div class="ft-comment" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; background-color: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(232, 232, 232); padding: 8px 5px; width: 270px; float: right;"><span style="box-sizing: border-box; overflow: hidden;"><a href="http://next1.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1/#respond" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بدون نظر</font></a></span></div></div><div class="box" id="downloads" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; border: 1px solid rgb(232, 232, 232); border-radius: 3px; margin: 10px; text-align: center;"><div class="title" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; border-bottom: 1px solid rgb(232, 232, 232); padding: 6px; margin: 0px 6px 6px; text-align: right;"><h2 style="margin: 0px; float: right; font-weight: unset;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود</font></h2></div><a href="http://dl.next1.ir/files/2019/04/tak/AlirezaGhorbani-RoozegareGharib-128(www.Next1.ir).mp3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer; padding: 5px; width: 538px; display: block;"><div class="button" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; padding: 2px 8px; background-color: rgb(161, 1, 103); color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; float: right; font-weight: 700; margin: 5px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">Mp3</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود آهنگ با کیفیت 128</font><p style="float: left; margin: 0px 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">Now Download</font></p></a></div></div><div><br></div><span style="font-family: Yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></span><a href="http://next1.ir/category/tak/" title="تک آهنگ" style="text-decoration-line: none; color: rgb(161, 1, 103); cursor: pointer; font-family: Yekan; font-size: 13px; text-align: right;"></a> text/html 2019-05-02T04:01:28+01:00 pescamp.ir دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو بنام خاص بودیم http://pescamp.ir/post/164 <div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><header style="box-sizing: border-box; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; margin: 0px; padding: 5px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(85, 85, 85);"><div id="plusoner" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; left: 10px; top: 15px;"><div id="___plusone_0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 450px; left: -10000px;"><iframe ng-non-bindable="" frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" tabindex="0" vspace="0" width="100%" id="I0_1556786004232" name="I0_1556786004232" src="https://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;origin=http%3A%2F%2Fpop-music.ir&amp;url=http%3A%2F%2Fpop-music.ir%2F%25D8%25A2%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF-%25D8%25AC%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2582%25D9%2584%25D9%2588-%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B5-%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2585&amp;gsrc=3p&amp;ic=1&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.fa.B5y0M8ifIQI.O%2Fam%3DwQE%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCORWfI3O6wH-KXYSzCwqUckD2RXAQ%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh%2Conload&amp;id=I0_1556786004232&amp;_gfid=I0_1556786004232&amp;parent=http%3A%2F%2Fpop-music.ir&amp;pfname=&amp;rpctoken=42335910" data-gapiattached="true" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; position: absolute; top: -10000px; width: 450px;"></iframe></div><div class="g-plusone" data-gapiscan="true" data-onload="true" data-gapistub="true" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></div></div></header><div itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85);"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="alignnone" title="آهنگ جدید مسعود صادقلو بنام خاص بودیم" src="http://dl.pop-music.ir/images/1398/Ordibehesht/Masoud-Sadeghloo-Khas-Boodim.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو بنام خاص بودیم" width="500" height="500" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><a title="دانلود آهنگ جدید" href="http://pop-music.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(78, 80, 90); text-decoration-line: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s;">دانلود آهنگ جدید</a>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">مسعود صادقلو</strong>&nbsp;بنام&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">خاص بودیم</strong>&nbsp;با بالاترین کیفیت</font></p><div dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><div class="gmail_default" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="gmail_default" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="single_content_r" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><a href="http://pop-music.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(223, 87, 69); text-decoration-line: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s; outline: dotted thin; outline-offset: -2px;">Download New Music</a><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1520066475869_10321" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><span id="yui_3_16_0_1_1457936708165_20777" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://pop-music.ir/tag/download-new-music-masoud-sadeghloo" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(78, 80, 90); text-decoration-line: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s;">Masoud Sadeghloo</a></span>&nbsp;– Bavar Nadaram</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ترانه: آرامش , موزیک: امیرعلی بهادری</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">برای&nbsp;<a title="دانلود آهنگ" href="http://pop-music.ir/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(78, 80, 90); text-decoration-line: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s;">دانلود آهنگ</a>&nbsp;به ادامه مطلب مراجعه کنید …</font></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span id="more-79394" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></span></font></p><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 400; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">متن&nbsp;<a href="http://pop-music.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%d9%84%d9%88" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration-line: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s;">آهنگ جدید مسعود صادقلو</a>&nbsp;بنام خاص بودیم :<br style="box-sizing: border-box;"></font></span></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مث من تنها مث تو اینجا زیاده اما ما دوتایی خاص بودیم<br style="box-sizing: border-box;">میشنوم حالا اسم ما دوتا پیچیده هرجا ما پر از احساس بودیم<br style="box-sizing: border-box;">من که پشیمونم تورو نمیدونم مث یه دیوونم<br style="box-sizing: border-box;">وقتی از تو دورم بگو چطوری تورو برگردونم<br style="box-sizing: border-box;">من که پشیمونم تورو نمیدونم مث یه دیوونم<br style="box-sizing: border-box;">وقتی از تو دورم بگو چطوری تورو برگردونم</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">♫♫♫♫♫♫</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 400; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">آهنگ جدید مسعود صادقلو بنام خاص بودیم</font></span></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">♫♫♫♫♫♫</font></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">شب من بارون چشم من بی خوابو حال داغون یه چیزی بی تو کمه<br style="box-sizing: border-box;">خنده هام رفتن لحظه هام تلخن و بازم از من تورو میپرسن همه<br style="box-sizing: border-box;">من که پشیمونم تورو نم<span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://pop-music.ir/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%d9%84%d9%88-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c%d9%85" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s;">ی</a></span>دونم مث یه دیوونم<br style="box-sizing: border-box;">وقتی از تو دورم بگو چطوری تورو برگردونم<br style="box-sizing: border-box;">من که پشیمونم تورو نمیدونم مث یه دیوونم<br style="box-sizing: border-box;">وقتی از تو دورم بگو چطوری تورو برگردونم</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 4px 8px 4px 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan, tahoma; font-weight: 400; background-color: rgb(239, 239, 239); text-align: center;">دانلود با کیفیت 320 -&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">7.50 مگابایت</span></h4><p class="downloader" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 337.875px; background-color: rgb(245, 245, 245); border-radius: 0px 0px 5px 5px; text-align: center;"><a title="دانلود با کیفیت 320- 7.50 مگابایت" href="http://dl.pop-music.ir/music/1398/Ordibehesht/Masoud%20Sadeghloo%20-%20Khas%20Boodim.mp3" download="" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 146, 39); text-decoration-line: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: BYekan;">دانلود با کیفیت 320 -&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">7.50 مگابایت</span></a></p><div class="clear" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; font-size: 0px; height: 0px; text-align: center;"></div><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 23px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline-block; text-align: center;">دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو بنام خاص بودیم</p><h4 style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 18px 0px 0px; padding: 4px 8px 4px 0px; vertical-align: baseline; font-family: BYekan, tahoma; font-weight: 400; background-color: rgb(239, 239, 239); text-align: center;">دانلود با کیفیت 128 -&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">3.00 مگابایت</span></h4><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"></p><p class="downloader" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 337.875px; background-color: rgb(245, 245, 245); border-radius: 0px 0px 5px 5px; text-align: center;"><a title="دانلود با کیفیت 128 - 3.00 مگابایت" href="http://dl.pop-music.ir/music/1398/Ordibehesht/Masoud%20Sadeghloo%20-%20Khas%20Boodim%20(128).mp3" download="" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 146, 39); text-decoration-line: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: BYekan;">دانلود با کیفیت 128 -&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">3.00 مگابایت</span></a></p></div></div> text/html 2019-05-02T03:46:02+01:00 pescamp.ir شرایط دریافت وام مسکن یکم چیست؟ http://pescamp.ir/post/163 <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید برای هر فردی اتفاق افتاده باشد که بخواهد کاری را انجام دهد و هزینه‌ کافی برای انجام آن کار را نداشته باشد بخصوص برای خرید و ساخت و ساز امور مربوط به مسکن، که در این صورت مجبور می‌شود یا کار مورد نظر را ناتمام بگذارد یا اینکه در صورت ادامه به کار، از طریق مجاری رسمی مانند وام، بودجه مورد نظر را تامین کند.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">از جمله وام‌هایی که بیشتر مورد استفاده هستند می‌توان به وام مسکن، خودرو، ازدواج، تعویض خودرو‌های فرسوده، کشاورزی و غیره اشاره کرد که هر کدام شرایط اخذ و تسهیلات خاص خود را دارند. بنابراین گرفتن وام نیز به نوبه‌ خود دارای مراحلی نسبتا پیچیده است که لازم است شخص آشنایی کافی با این مراحل را بخصوص در زمینه‌ شناخت هر یک از بانک‌ها و تسهیلات آن‌ها و همچنین شعب مختلف آن را داشته باشد.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">مثلا فردی که قصد دارد برای دریافت وام مسکن اقدام نماید، بهترین گزینه‌ مورد نظر می‌تواند بانک مسکن باشد چون سایر بانک‌ها با وجود مجوز پرداخت وام مسکن به علت نداشتن اعتبار کافی این وام را پرداخت نمی‌کنند و همچنین از طرفی در کشور ما نیز به علت قیمت بالای مسکن اکثر مردم، بخصوص زوجین جوان مجبور می‌شوند برای دریافت وام مسکن اقدام کنند پس باید برای انتخاب بهتر و دردسر کمتر، تلاش کنند که به خوبی با شرایط اخذ و باز پرداخت و سایر شرایط نیز در این زمینه آشنا شوند.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">در این مقاله قصد داریم تا درک روشن‌تری از شرایط دریافت وام مسکن یکم را به شما عزیزان ارائه دهیم.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img class="alignnone size-full wp-image-4185" src="https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%871.jpg" alt="شرایط دریافت وام مسکن یکم" srcset="https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/مقدمه1.jpg 800w, https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/مقدمه1-300x169.jpg 300w, https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/مقدمه1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" width="800" height="450"></font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <h2><font face="Mihan-Yekan" size="3">وام مسکن یکم چیست؟</font></h2> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">بانک مسکن برای پرداخت کمک هزینه‌ مسکن، چندین وام مختلف ارائه می‌دهد. یکی از این وام‌ها، وام مسکن یکم است که این وام حدود سه سال است مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته و به صورت تسهیلات انفرادی و زوجین برای خرید خانه پرداخت می‌شود و همچنین از طریق بانک مسکن در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">در تسهیلات پس انداز وام یکم می‌گویند این وام مخصوص خانه اولی‌هاست، شاید برایتان سوال باشد که منظور از خانه‌ اولی‌ها چه کسانی هستند؟ منظور از این مسئله این است که متقاضی نمی‌تواند قبل از دریافت تسهیلات وام یکم، از سایر وام‌های مسکن استفاده کرده باشد.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">شرایط دریافت وام مسکن یکم از جمله شرایط جدید وام مسکن یکم ، سقف وام مسکن یکم و مراحل دریافت وام مسکن یکم نیز مانند سایر وام‌ها دارای محدودیت‌ها و نکات قابل ذکر مخصوص به خود است که آن‌ها را در این مقاله بیان می‌کنیم.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <h2><font face="Mihan-Yekan" size="3">سقف وام مسکن یکم و شرایط قسط‌بندی آن</font></h2> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">همانطور که ذکر کردیم این وام به صورت انفرادی و زوجین پرداخت می‌شود و برای مناطق جغرافیایی و وضعیت مجرد یا متاهل بودن افراد مبلغ متفاوتی پرداخت می‌گردد که برای انفرادی و در تهران، 80 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهر‌هایی که جمعیت آن‌ها بالای 200 هزار نفر جمعیت دارد تا 60 میلیون و در منطقه‌های دیگر تا 40 میلیون تعریف شده است.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای زوجین نیز در تهران 160 میلیون، مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای 200 هزار نفر جمعیت تا 120 میلیون و دیگر مناطق 80 میلیون تومان امکان دریافت وجود دارد.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">میزان سود بازپرداخت وام مسکن یکم 5/9% و حداکثر زمان برای بازپرداخت آن 12 سال است. مثلا برای فردی که وام 80 میلیون تومانی دریافت کرده است ماهانه حدود 930 هزار تومان قسط در نظر گرفته می‌شود و در مجموع 54 میلیون سود برمی‌گرداند. همچنین سود وام 160 میلیونی نیز 128 میلیون تومان است و قسط‌های آن 2 میلیون تومانی خواهد بود.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img class="alignnone size-full wp-image-4183" src="https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B3%D8%B7%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86-1.jpg" alt="سقف وام مسکن یکم و شرایط قسط‌بندی آن 1" srcset="https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/سقف-وام-مسکن-یکم-و-شرایط-قسط‌بندی-آن-1.jpg 800w, https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/سقف-وام-مسکن-یکم-و-شرایط-قسط‌بندی-آن-1-300x169.jpg 300w, https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/سقف-وام-مسکن-یکم-و-شرایط-قسط‌بندی-آن-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" width="800" height="450"></font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <table> <tbody> <tr> <td width="616"><font face="Mihan-Yekan">می‌توان برای بازپرداخت وام مسکن یکم از روشی به اسم روش پلکانی استفاده کرد که در این روش سال‌ها‌ی اول اقساط وام مسکن یکم کم است و به مرور و طی روندی پلکانی افزایش می‌یابد.</font></td> </tr> </tbody> </table> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <h2><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;شرایط دریافت وام مسکن یکم</font></h2> <ul> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">همراه داشتن یک ضامن معتبر با داشتن فیش حقوقی خاص و دارای درآمد ماهانه به صورت سه برابر مبلغ قسط از مهم‌‌ترین شرایط دریافت وام مسکن یکم است.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">از جمله اولین اولویت‌ها برای شرایط دریافت وام مسکن یکم، این است که متقاضی تا به حال نه خانه‌ای خرید و فروش کرده باشد، نه از تسهیلات مسکن مهر استفاده کرده باشد و نه از مزایای دولتی مانند زمین و خانه‌های سازمانی بهره برده باشد که در این صورت فرم «ج» استعلام از وزارت راه و شهرسازی قرمز خواهد بود. اما در صورت استفاده نکردن از تسهیلات برای ملک خود می‌توانید از این وام استفاده کنید.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">یکی از شرایط دریافت وام مسکن یکم، سن فرد متقاضی است. که باید 18 سال را تمام کرده باشد و برای خود درآمد مستقلی داشته باشد.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای اخذ وام مسکن یکم، مسکن مورد نظر باید در محدوده شهر باشد و این تسهیلات برای خرید خانه‌های روستایی تعلق نمی‌گیرد.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">بانک‌ها برای اینکه مطلع شوند که متقاضی وام توانایی بازپرداخت این تسهیلات را دارد، از متقاضی فیش حقوقی، گردش حساب ضامن و چک استخدامی را درخواست می‌کنند.</font></li> </ul> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <table> <tbody> <tr> <td width="616"><font face="Mihan-Yekan">در همین رابطه بخوانید:</font><p></p> <p><font face="Mihan-Yekan">تمام آنچه باید از وام مسکن یکم بدانید</font></p></td> </tr> </tbody> </table> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <h2><font face="Mihan-Yekan" size="3">مراحل دریافت وام مسکن یکم</font></h2> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>مرحله‌ اول:</strong> اولین شرط برای دریافت وام مسکن یکم این است که مبلغی را باید سپرده‌گذاری کنیم. متقاضی وام باید نصف مبلغ وام را حداقل یک سال سپرده‌گذاری کرده باشد تا بتواند وام مورد نظر را دریافت کند و در این مدت سودی به سپرده اضافه نمی‌‌شود.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>مرحله‌ دوم:</strong> در مرحله‌ی دوم فرد متقاضی باید جواب استعلام فرم «ج» را بگیرد و به شعب مربوطه ارائه دهد. که این فرایند حدودا نزدیک یک هفته تا ده روز به طول می‌انجامد. ( از همان ابتدا خود مرجع ارائه‌کننده، کار را به ده روز دیگر موکول می‌کند.)</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>مرحله‌ سوم:</strong> در مرحله‌ی سوم فرد متقاضی باید فردی را به عنوان ضامن خود معرفی کند. (در حالی‌که در سایت بانک مسکن این مورد، جزو ضوابط اعلام نشده و اصلا به تامین ضامن اشاره نشده است و چون سند ملک خریداری شده در رهن بانک قرار می‌گیرد، انتظار می‌رود به عنوان یک ابزار قوی برای تضمین اصل و تسهیلات بانک مسکن عمل کند.)</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">همچنین در شعبه‌های مختلف برای اخذ تضامین بازپرداخت تسهیلات، سلیقه‌ای رفتار می‌شود. چون خیلی از متقاضیان به ضامنی که دارای فیش کسر از حقوق باشد دسترسی ندارند بنابراین مجبورند با معرفی ضامن دولتی، هزینه‌های هنگفتی به بعضی از شرکت‌ها که به آ‌ن‌ها ضامن دولتی معرفی می‌کنند بپردازند و&nbsp; هزینه‌ دسترسی به این تسهیلات را بیشتر افزایش می‌دهند.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>مرحله‌ چهارم:</strong> در این مرحله که جزو سخت‌ترین مراحل به شمار می‌رود، فرد متقاضی باید فیش حقوقی خود را ارائه دهد که در این مورد نیز فیش حقوقی درخواست شده از طرف شعب مختلف فرق می‌کند به گونه‌ای که مبلغ قسط نباید از 30% کل فیش حقوقی بیشتر باشد.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>مرحله‌‌ پنجم:</strong> در این مرحله سن آپارتمان برای تعلق گرفتن یا نگرفتن وام امری مهم است به صورتی که وام، فقط به آپارتمان‌هایی تعلق می‌گیرد که سن بنای آن‌ها از تاریخ صدور پروانه 15 سال باشد. اگر این مشکل مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط سن ساختمان حذف شود یا افزایش یابد، می‌تواند به تنظیم میزان ساخت و ساز‌ها در بازار مسکن کمک کند و تخریب زود هنگام آپارتمان‌ها را کاهش دهد.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>مرحله‌ ششم:</strong> در این مرحله ملک مورد نظر باید از لحاظ مقاومت لرزه‌ای منطبق با درخواست بانک باشد و روی گواهی پایان کار مهر عدم رعایت آیین نامه 2800، درج نشده باشد.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>مرحله‌ هفتم:</strong> همانطور که گفتیم و جزو شرایط دریافت وام مسکن یکم بود، شخص متقاضی باید قبل از درخواست وام حسابی را افتتاح کرده باشد.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <table> <tbody> <tr> <td width="616"><font face="Mihan-Yekan">در همین رابطه بخوانید:</font><p></p> <p><font face="Mihan-Yekan">چگونه وام بانک مسکن را بگیریم؟</font></p></td> </tr> </tbody> </table> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img class="alignnone size-full wp-image-4186" src="https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F1.jpg" alt="وام مسکن یکم چیست؟" srcset="https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/وام-مسکن-یکم-چیست؟1.jpg 800w, https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/وام-مسکن-یکم-چیست؟1-300x169.jpg 300w, https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/وام-مسکن-یکم-چیست؟1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" width="800" height="450"></font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <table> <tbody> <tr> <td width="601"><font face="Mihan-Yekan">طبق &nbsp;بند ۴ دستورالعمل ابلاغی بانک مسکن به شعب این بانک که روابط عمومی بانک مسکن در تاریخ ۱۸ مهر ماه سال ۹۴ آن را منتشر کرد، چنین آمده که «دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل ۱۲ ماه (۲ دوره ۶ ماهه) از تاریخ افتتاح حساب خود، با رعایت متوسط موجودی‌های لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند».</font></td> </tr> </tbody> </table> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">اما با وجود صدور این ابلاغیه‌ها توسط هیئت مدیره این بانک، متـاسفانه بانک مسکن هنگام تشکیل پرونده اعلام می‌کند که هیچ تعهدی نسبت به پرداخت تسهیلات مورد نظر ندارد. و همچنین در این مرحله بعضی از شعب درخواست می‌کنند که افتتاح حساب حتما باید از نزدیک‌ترین شعبه‌ها صورت گیرد.</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <h2><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#993300">شرایط جدید دریافت وام مسکن یکم</font></h2> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی در رابطه با شرایط دریافت وام مسکن یکم برای اینکه نه بانک مسکن و نه دریافت کننده وام در معرض فشار باشند و همچنین جهت افزایش بهره‌وری از تسهیلات مسکن، باید علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره‌ آن نیز کاهش و همچنین طول بازپرداخت قسط افزایش ‌یابد. بنابراین از مهم‌ترین شرایط دریافت وام مسکن جدید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:</font></p> <ul> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">افزایش زمان بازپرداخت مسکن از 12 سال به 15 سال</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">کاهش سود تسهیلات از 5/9% به 8%</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">کاهش زمان سپرده‌گذاری اولیه برای افتتاح حساب از یک سال (12 ماه) به 10 ماه</font></li> </ul> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <table> <tbody> <tr> <td width="616"><font face="Mihan-Yekan"><br></font><p></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#cc6600">شرایط دریافت وام مسکن زوجین چیست؟</font></p></td> </tr> </tbody> </table> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img class="alignnone size-full wp-image-4184" src="https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%851.jpg" alt="مراحل دریافت وام مسکن یکم1" srcset="https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/مراحل-دریافت-وام-مسکن-یکم1.jpg 800w, https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/مراحل-دریافت-وام-مسکن-یکم1-300x169.jpg 300w, https://kilid.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/مراحل-دریافت-وام-مسکن-یکم1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" width="800" height="450"></font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p> <h3><font face="Mihan-Yekan" size="5" style="" color="#993300">جمع بندی</font></h3> <ul> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">صندوق پس انداز یکم در جهت کمک به خانه دارکردن زوجین ایجاد شده و با توجه به اینکه مسکن یکی از نیاز‌های ضروری زندگی است.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">دولت و بانک عامل باید شرایط را برای دریافت وام تسهیل کنند. چون در غیر این صورت به دلیل افزایش مستاجر نشینی، میزان واحد‌های خالی در شهر‌های بزرگ افزایش می‌یابد.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">پس از ارائه مدراک شامل (اصل و تصویر پایان‌کار ساختمانی، اصل و تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه‌ی خریدار و فروشنده، تکمیل و امضای فرم درخواست، قبض برق ساختمان، اصل و تصویر تمام صفحات سند مالکیت، اصل و تصویر تمام صفحات سند مالکیت) و سپس بررسی شرایط دریافت وام مسکن یکم توسط بانک، وام مورد نظر پرداخت می‌شود.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">در رابطه با طولانی بودن روند تسهیلات، که از زمان تشکیل پرونده تا یک ماه به طول می‌انجامد، باید گفت که اقدامات و استعلاماتی که بانک انجام می‌دهد کمتر از ده روز طول می‌کشد.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">آنچه سبب می‌شود روند تا روند اعطای تسهیلات زمان‌بر شود، اقدامات مربوط به شهرداری، دارایی، سازمان ثبت اسناد و دفتر اسناد رسمی است.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای دریافت وام مسکن یکم پس از یک سال سپرده‌گذاری، با توجه به امتیازات کسب شده می‌توانید درخواست وام کنید.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">از نظر بانک فردی دارای شرایط دریافت وام مسکن یکم است که 18 سال تمام سن و درآمد مستقل داشته باشد و تا کنون از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها، جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشرکه با تعمیر واحد مسکونی و همچنین از امکانات دولتی برای تهیه‌ی مسکن استفاده نکرده باشد.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">دارندگان حسابی که از دریافت تسهیلات انصراف می‌دهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمی‌گردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر ۱۰ درصد) بهره‌مند می‌شوند.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">سقف تسهیلات دریافتی در شهر تهران 80 میلیون تومان، در شهر‌های بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری معادل ۴۰ میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیلات ۹٫۵ درصد است. بازپرداخت این وام حدکثر ۱۲ سال معادل ۱۴۴ ماه است. روش‌های بازپرداخت به روش ساده، پلکانی سالانه و دوره ای و به انتخاب وام‌گیرنده خواهد بود.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">ملکی که قصد خرید آن از طریق وام مسکن یکم را دارید، نباید بیش از ۱۵ سال از تاریخ صدور جواز ساخت آن گذشته باشد و شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">از مهم‌ترین مشکلان مربوط به شرایط دریافت وام مسکن یکم می‌توان به تامین مبلغ سپرده برای دریافت وام 80 میلیون تومانی اشاره کرد. که این مبلغ از 5/13 میلیون برای هریک از زوجین آغاز می‌شود و تا 40 میلیون تومان ادامه می‌یابد و با توجه به میزان سپرده‌گذاری، زمان دریافت وام کمتر خواهد شد.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای تامین گواهی کسر از حقوق توسط متقاضی وام، با مقداری که باید از اقساط وام مسکن یکم که به صورت ماهانه است، بیشتر باشد؛ تقریبا شرایطی غیر قابل توجیه ایجاد می‌کند و شاغلان مشاغل آزاد برای دریافت این وام با مشکل روبه‌رو خواهند شد.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">زمانی مجاز خواهید بود پول را از حسابتان خارج کنید که به سقف امتیاز وام مسکن رسیده باشید و نباید حسابتان را فسخ کنید و همچنین پس از رسیدن به سقف امتیاز، تا زمانی که حداقل موجودی را در حساب نگه دارید، امتیازتان حفظ می‌شود.</font></li> <li><font face="Mihan-Yekan" size="3">بسیاری از خانه اولی‌ها از شرایط ورود به صندوق یکم اطلاع ندارند و تصور می‌کنند که شرط برخورداری از وام فقط سپرده‌گذاری تا مبلغ مشخص و مدت زمان معین است. این در حالی است که بعدا با موانع زیادی که ذکر شد روبرو می‌شوند.</font></li></ul> text/html 2019-05-02T03:41:25+01:00 pescamp.ir شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج http://pescamp.ir/post/162 <div id="print_content" dir="rtl" style="padding: 5px; text-align: justify"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><span style="color: #CC3300">الف - شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات ازدواج<br> </span> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1- دارا بودن&nbsp; تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2-&nbsp; به هر یک از زوجـــین مــبلغ <span style="color: #CC3300">300 میلیون ریال </span>تسهیلات&nbsp;ازدواج تعلق می‌گیرد.&nbsp; <br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تبصره 1 :&nbsp; کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنـها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور می‌باشد به عنوان سند ازدواج تلقی می‌گردد .<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تبصره 2 :&nbsp; اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز اقلیت‌های دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود .<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3- دارا بودن کارت ملی ( موقت یا دایم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی .&nbsp; <br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4- با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد . <span style="color: #CC3300">(توجه : به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد) </span> <br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5- متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد، به مدت 2 سال (24 ماه)، مهلت ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند .<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6- به استناد مفاد بند (الف) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 01‏/01‏/1396 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت می‌گردد.<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7- چنانچه متقاضیان قبل از سال 1396 ازدواج نموده و در صف سامانه ازدواج در انتظار اخذ وام باشند، صرفاً مشمول سقف فردی 150 میلیون ریال خواهند شد.<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #CC3300">ب - مدارک مورد نیاز</span><br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- اصل و کپی سند ازدواج .&nbsp; <br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2- اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه‌های زوجین .<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3- اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنین .<br> &nbsp; <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) زوجین .<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) ضامن .<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین .<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام .<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #CC3300">پ- شرایط ضامنین (یکی از موارد ذیل به تشخیص بانک مربوطه)<br> &nbsp; </span> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.‏<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #CC3300">ج- روش ثبت نام</span><br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط فوق می‌باشند ، ابتدا باید از طریق همین سایت ثبت نـام کرده&nbsp; و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمیِز بودن مراحل ثبت نام ، یک کد رهگیری ده رقمی که&nbsp;کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد ، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود <br> &nbsp; <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و هـمچنین&nbsp;نام&nbsp;شعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج، به همین سایت مراجعه کرده و در صورتیکه شعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف مدت زمانی که از طرف سایت اعلام &nbsp;می‌گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام&nbsp;اقدام نمایند . بدیـهی است در صورت عدم مــــراجعه متقاضیان در زمـان تعیین شده ، ثبت نـام آنهاکان لم یکن تلقی می‌گردد . <br> &nbsp; <br> <span style="color: #CC3300">&nbsp;&nbsp;&nbsp; د- مدت بازپرداخت تسهیلات و کارمزد</span><br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - مدت بازپرداخت تسهیلات <span style="color: #CC3300">60ماهه</span> با اقساط مساوی بوده و سررسید اولین قسط ، یک ماه پس از پرداخت&nbsp;تسهیلات مزبور می‌باشد .<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج <span style="color: #CC3300">4 (چهار) درصد</span> تعیین می‌گردد .<br> <br> <span style="color: #CC0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; و- دستور العمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ایثارگران<br> </span> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماده 1- تسهیلات موضوع این دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانکهای عامل و به میزان دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای افراد عادی پرداخت می شود.<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماده 2- متقاضی ایثارگری می تواند در سامانه ازدواج ثبت نام نماید که همانند سایر متقاضیان ازدواج، قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد و حداکثر از تاریخ وقوع عقد تا 2 سال (24 ماه)، نسبت به ثبت نام در سامانه ازدواج اقدام نماید.<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماده 3- با توجه به ماده (50) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، افراد ایثارگر مشمول، صرفا شامل خود جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد می باشند.<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماده 4- مدت بازپرداخت تسهیلات موصوف، همانند سایر متقاضیان حداکثر 5 سال (60 ماه) می باشد.<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماده 5- پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل از زمان ابلاغ مصوبه قابل اجرا می باشد.<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماده 6- رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای این تسهیلات الزامی می باشد. <br> &nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماده 7- درراستای اجرای ماده 50 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، و اعطای وام ازدواج به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران براساس بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده 1 دستور العمل قانون خدمات رسانی به ایثارگران ، درصورتی که استعلام وضعیت مشمولین مذکور در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت بهره مندی آنان از تسهیلات موصوف از طریق وب سرویس میان این بانک و بنیاد شهید (برای ازدواج دوم و در صورتیکه متقاضی در ازدواج قبلی از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره مند نگردیده باشد) مثبت درج گردد، مورد اقدام قرار می گیرد:<br> &nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #CC0000">ز ) </span>خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.<br> &nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #CC0000">ح ) </span>خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها می‌شود.<br> &nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #CC0000">ط ) </span>در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گیرد.<br> </font></div> <div dir="rtl" style="padding: 5px 0px 5px 7px;"></div> text/html 2019-05-01T15:02:53+01:00 pescamp.ir دانلود انیمیشن تام و جری جت پرنده با دوبله فارسی و کیفیت HD http://pescamp.ir/post/161 <h2 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود انیمیشن<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>&nbsp;</strong>تام و جری جت پرنده&nbsp;</span>با دوبله فارسی و <strong style=""><span style="color: #339966;">کیفیت HD</span></strong></font></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود انیمیشن تام و جری جت پرنده با دوبله فارسی, دانلود انیمیشن تام و جری جت پرنده با دوبله فارسی،دانلود انیمیشن</font></span></p><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="color: #ff0000;">کیفیت HD 720p</span> – سانسور شده</font></strong></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img class="alignnone size-full wp-image-86255" src="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/Tom-and-Jerry-Bird-Jet-min.jpg" alt="دانلود انیمیشن تام و جری جت پرنده با دوبله فارسی" srcset="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/Tom-and-Jerry-Bird-Jet-min.jpg 500w, https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/Tom-and-Jerry-Bird-Jet-min-214x300.jpg 214w, https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/Tom-and-Jerry-Bird-Jet-min-164x230.jpg 164w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="700">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3">این انیمیشن دوبله فارسی و سانسور شده و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی ندارد</font></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3">نام اثر: تام و جری جت پرنده<br> </font></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="color: #ff0000;">کیفیت: HD 720p</span><br> </font></strong></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>ژانر: </strong>انیمیشن</font></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>مخاطب: کودک و نوجوان </strong><br> </font></span></p><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3">محصول:امریکا</font></strong></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>زبان:</strong> فارسی (دوبله)</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><strong>مدت زمان: </strong>58 دقیقه</font></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="3">داستان انیمیشن: </font></strong></span></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تام به طور تصادفی بسته ای را پیدا می کند. در درون بسته یک جت پرنده بود و در همان هنگام فکری در ذهنش خطور می کند که با جت پرنده اش جری را به دام بیاندازد و…</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span id="more-86252"></span><br> </font></p><section class="online-links post-box clearfix"> <h3 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تماشای آنلاین فیلم با ترافیک نیم بها::</font></h3> <div class="content"> <p></p> <font face="Mihan-Yekan" size="3"><div style="position: relative; width: 100%; display: inline-block;"> <p><iframe style="text-align: center; border-width: initial; border-style: none; position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%;" src="https://online.uptvs.com/stream/animation/Tom%20and%20Jerry%20Bird%20Jet/" allowfullscreen="allowfullscreen">&lt;span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"&gt;&lt;/span&gt;</iframe></p> <div style="text-align: center; padding-top: 51.6667%;"></div> </div> </font><p></p></div> </section><p></p><p style="text-align: center;"> </p><div class="downloadlinkp"> <div class="dltitle" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">لینک های دانلود با دوبله فارسی</font></div> <ul class="series_download"> <li> <ul><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کیفیت: 720p ، فرمت: mkv ، حجم فیلم: 625 مگابایت</font></div> <ul> <li class="lidlp" style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Yekan" size="3"><a target="_blank" href="http://cdn.uptv.ir/?s=11&amp;f=animation/Tom%20and%20Jerry%20Bird%20Jet.720p.Duble_UPTV.co.mkv">دانلود با کیفیت 720p</a> </font><strong class="stperau"><font face="Mihan-Yekan" size="3"> <a target="_blank" class="movieshot" href="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/Tom-and-Jerry-Bird-Jet.720p.Duble_UPTV.co_.mkv.jpg" style="">اسکرین شات</a></font> </strong> </li> </ul> </ul> </li> </ul></div> text/html 2019-05-01T14:57:38+01:00 pescamp.ir دانلود فیلم The Highwaymen 2019 راهزن ها با دوبله فارسی و کیفیت عالی http://pescamp.ir/post/160 <p style="text-align: center;"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan">کیفیت <span style="color: rgb(255, 0, 0);">HD 1080p , HD 720p</span> – سانسور شده</font></strong></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img class="alignnone size-full wp-image-86228" src="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/04/The-Highwaymen-2019-1-min.jpg" alt="دانلود فیلم The Highwaymen 2019 راهزن ها با دوبله فارسی" srcset="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/04/The-Highwaymen-2019-1-min.jpg 500w, https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/04/The-Highwaymen-2019-1-min-214x300.jpg 214w, https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/04/The-Highwaymen-2019-1-min-164x230.jpg 164w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="700"></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan"> این فیلم دوبله فارسی و سانسور شده و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی ندارد.</font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>نام اثر:</strong> فیلم راهزن ها The Highwaymen</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="color: #000000;">کیفیت:</span> HD 1080p , HD 720p</font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="color: #ff6600;"><strong>امتیاز:</strong></span> IMDb 7/10</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>ژانر:</strong> جنایی | درام | رازآلود</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff6600;"><strong>مخاطب:</strong> تماشای این فیلم به افراد زیر <strong>13</strong> سال توصیه نمی شود.</span></span><br> </font></span></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>نوع فیلم</strong>: سینمایی</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>محصول</strong>: آمریکا</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>کارگردان</strong>: جان لی هنکاک</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>ستارگان</strong>: کوین کاستنر ، وودی هارلسون ، کیم دیکنز ، کتی بیتس</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>سال تولید</strong>: 2019 میلادی</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>زبان</strong>: فارسی (دوبله فارسی)</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>مدت زمان</strong>: 132 دقیقه</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="color: #ff6600;">درباره فیلم:</span><br> </font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">«راهزن‌ها» فیلمی جنایی، درام و رازآلود، محصول سال ۲۰۱۹ کشور آمریکا به کارگردانی «جان لی هنکاک» است که ناگفته‌هایی از ماجرای کشته شدن یک زوج تبهکار آمریکایی در سال ۱۹۳۴ را روایت می‌کند. بازیگرانی چون «کوین کاستنر»، «وودی هارلسون»، «کیم دیکنز»، «کتی بیتس»، «جین مک‌نیل»، «جان کارول لینچ»، «توماس من» و «ویلیام سدلر» در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند. مراحل تولید فیلم «راهزن‌ها» در سال ۲۰۰۵ توسط استودیوی «یونیورسال پیکچرز» آغاز شد، اما این پروژه در آن زمان بنا به دلایلی ناتمام ماند و در سال ۲۰۱۸، کمپانی فیلمسازی «کیسی سیلور پروداکشنز» روند تولید آن را از سر گرفت. فیلم «راهزن‌ها» در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۹ به صورت محدود در تعدادی از سینماهای آمریکا اکران شد و در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از شبکه نتفلیکس به نمایش درآمد.</font></p> <p></p><div style="text-align: center;"><strong style="color: rgb(0, 128, 0);"><font size="3" face="Mihan-Yekan">داستان فیلم:</font></strong></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">پس از آنکه پلیس فدرال آمریکا در به دام انداختن یک زوج تبهکار آمریکایی به نام‌های «بانی پارکر» و «کلاید بارو» ناکام می‌‎ماند، دو مامور پلیس بازنشسته برای دستگیری آنها وارد عمل می‌شوند و…</font></div><p></p> <p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span id="more-85350"></span></font></p> <section class="online-links post-box clearfix"> <h3 style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تماشای آنلاین فیلم با ترافیک نیم بها::</font></h3> <div class="content"> <p></p> <font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="position: relative; width: 100%; display: inline-block;"> <p><iframe style="text-align: center; border-width: initial; border-style: none; position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%;" src="https://online.uptvs.com/stream/movie/The_Highwaymen_2019_UPTV.co_Duble_Pro/" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <div style="text-align: center; padding-top: 51.6667%;"></div> </div> </font><p></p></div> </section> <div class="downloadlinkp"> <div class="dltitle" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">لینک های دانلود با دوبله فارسی</font></div> <ul class="series_download"> <li> <ul><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">کیفیت: 1080p حجم: 1.96 گیگ | کیفیت: 720p حجم: 1.1 گیگابایت</font></div> <ul> <li class="lidlp" style="text-align: center;"> <font size="3" face="Mihan-Yekan"><a target="_blank" href="http://cdn.uptv.ir/?s=11&amp;f=film/The_Highwaymen_2019_1080p_UPTV.co_Duble_Pro.mkv">دانلود با کیفیت 1080p</a>&nbsp;</font></li><li class="lidlp" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><a target="_blank" href="http://cdn.uptv.ir/?s=11&amp;f=film/The_Highwaymen_2019_720p_UPTV.co_Duble_Pro.mkv">دانلود با کیفیت 720p</a></font></li><li class="lidlp" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><strong class="stperau"><font size="3" face="Mihan-Yekan"> <a target="_blank" class="movieshot" href="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/04/The_Highwaymen_2019_1080p_UPTV.co_Duble_Pro.mkv.jpg" style="">اسکرین شات</a></font> </strong> </li> </ul> </ul> </li> </ul></div> text/html 2019-05-01T14:38:51+01:00 pescamp.ir دانلود فیلم Triple Threat 2019 تهدید سه گانه با زیرنویس فارسی و کیفیت عالی http://pescamp.ir/post/159 <h2 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دانلود</span> فیلم Triple Threat 2019 تهدید سه گانه</span> با زیرنویس فارسی و</span> <span style="color: rgb(0, 128, 0);">کیفیت عالی</span></font></h2><h2 style="text-align: right;"><div class="post-content"> <p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="5">کیفیت <span style="color: #ff0000;">HD 1080p , HD 720p</span> – سانسور شده</font></strong></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><img class="alignnone size-full wp-image-86241" src="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/04/Triple-Threat-2019-min-1.jpg" alt="" srcset="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/04/Triple-Threat-2019-min-1.jpg 500w, https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/04/Triple-Threat-2019-min-1-214x300.jpg 214w, https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/04/Triple-Threat-2019-min-1-164x230.jpg 164w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="700"></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"> این فیلم زیرنویس فارسی و سانسور شده و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی ندارد.</font></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong>نام اثر:</strong> فیلم تهدید سه گانه Triple Threat</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000000;">کیفیت:</span> HD 1080p , HD 720p</font></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #ff6600;">امتیاز:</span> IMDb 5.6/10</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong>ژانر:</strong> اکشن | رزمی</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff6600;"><strong>مخاطب:</strong> تماشای این فیلم به افراد زیر <strong>13</strong> سال توصیه نمی شود.</span></span><br> </font></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong>نوع فیلم</strong>: سینمایی</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong>محصول</strong>: آمریکا</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong>کارگردان</strong>: جسی وی جانسن</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong>ستارگان</strong>: ایکو اویس، تونی جا، اسکات ادکینز، تیگر چن ، مایکل جای وایت</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong>سال تولید</strong>: 2019 میلادی</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong>زبان</strong>: انگلیسی (زیرنویس فارسی)</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong>مدت زمان</strong>: 95 دقیقه</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">درباره فیلم:</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">تهدید سه‌گانه نام یک فیلم سینمایی در ژانر رزمی و اکشن است که توسط جسی وی . جانسن کارگردانی شده‌ و در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است. در این فیلم ستارگان رزمی همچون ایکو اویس، تونی جا، اسکات ادکینز، تیگر چن و مایکل جای وایت به ایفای نقش پرداخته‌اند.</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">داستان فیلم:</font></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">در فیلم تهدید سه گانه، زمانیکه فرزند یک شخص ثروتمند مورد هدف عده ای آدمکش قرار می گیرد، گروهی حرفه ای ماموریت می یابند تا از او محافظت کنند…</font></p></div></h2> text/html 2019-05-01T14:17:50+01:00 pescamp.ir دانلود فیلم The Yellow Sea 2010 دریای زرد با زیرنویس فارسی و کیفیت عالی http://pescamp.ir/post/158 <div class="post-content"><p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>دانلود فیلم The Yellow Sea 2010 دریای زرد , دانلود فیلم دریای زرد 2010, دانلود فیلم The Yellow Sea 2010 زیرنویس فارسی , <a title="دانلود فیلم خارجی" href="https://www.uptvs.com/category/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af">دانلود فیلم جدید </a>, <a title="دانلود فیلم خارجی" href="https://www.uptvs.com/category/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af">دانلود فیلم خارجی</a> , <a title="دانلود فیلم 2019" href="https://www.uptvs.com/category/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af">دانلود فیلم 2019</a> , <a title="دانلود فیلم" href="https://www.uptvs.com/">دانلود فیلم</a> , <a title="فیلم سینمایی جدید" href="https://www.uptvs.com/category/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af"><span class=" " title="فیلم سینمایی جدید">فیلم سینمایی جدید</span></a><br> </b></font></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4">کیفیت<span style="color: #ff0000;"> HD 1080p , HD 720p</span> – سانسور شده</font></strong></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><img class="alignnone size-full wp-image-86266" src="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/The-Yellow-Sea-2010-min.jpg" alt="دانلود فیلم The Yellow Sea 2010 دریای زرد با زیرنویس فارسی" srcset="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/The-Yellow-Sea-2010-min.jpg 500w, https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/The-Yellow-Sea-2010-min-214x300.jpg 214w, https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/The-Yellow-Sea-2010-min-164x230.jpg 164w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="700"> </b></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4"> این فیلم زیرنویس فارسی و سانسور شده و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی ندارد.</font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>نام اثر: فیلم The Yellow Sea 2010 دریای زرد</b></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="color: #000000;">کیفیت:</span> HD 1080p , HD 720p<br> </font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span style="color: #ff6600;">امتیاز:</span> IMDb 7.3/10</b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>ژانر: اکشن | هیجان انگیز</b></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>مخاطب: تماشای این فیلم به افراد زیر 13 سال توصیه نمی شود.<br> </b></font></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>نوع فیلم: سینمایی</b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>محصول: کره جنوبی</b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>کارگردان: نا هانگ-جین</b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>ستارگان: کیم یون سئوک ، ها جونگ-وو ، جو سونگ-ها</b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>سال تولید: 2010 میلادی</b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>زبان: کره ای (زیرنویس فارسی)</b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>مدت زمان: 137 دقیقه</b></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4">درباره فیلم:</font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>دریای زرد فیلمی اکشن مهیج محصول سال ۲۰۱۰ کره جنوبی به کارگردانی نا هانگ-جین است. دو نقش اصلی را در این فیلم کیم یون سئوک و ها جونگ-وو ایفا می‌کنند.. دریای زرد در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۱۰۱۰ در کره‌جنوبی به نمایش در آمد. دریای زرد در بخش نوعی نگاه بازدهمین جشنواره فیلم کن و همچنین در فستیوال مونشن ۲۰۱۱ به نمایش درآمد. حق پخش فیلم در استرالیا و بریتانیا به باونتی فیلم فروخته شد و فیلم در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ در بریتانیا نمایش داده شد.</b></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4">داستان فیلم:</font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>داستان فیلم درباره مردی است که از خانه خود در یانجی سیتی در چین به کره جنوبی می‌رود تا همسر گمشده خود را پیدا کند. او که به خاطر شرط‌بندی بدهی بالا آورده قبول می‌کند که برای یک گروه تبهکاری، قتل انجام دهد…</b></font></p> </div> <footer class="postfooter clearfix"></footer> text/html 2019-05-01T14:07:32+01:00 pescamp.ir دانلود فیلم The Extraordinary Journey of the Fakir 2018 سفر فوق العاده فخیر با دوبله فارسی و کیفیت عالی http://pescamp.ir/post/157 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">دانلود</span> فیلم The Extraordinary Journey of the Fakir 2018 سفر فوق العاده فخیر</span> با دوبله فارسی و <span style="color: #008000;">کیفیت عالی</span></font></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دانلود فیلم The Extraordinary Journey of the Fakir 2018 سفر فوق العاده فخیر , دانلود فیلم سفر فوق العاده فخیر 2018 , دانلود فیلم The Extraordinary Journey of the Fakir دوبله فارسی , <a title="دانلود فیلم خارجی" href="https://www.uptvs.com/category/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af"><strong>دانلود فیلم جدید </strong></a>, <strong><a title="دانلود فیلم خارجی" href="https://www.uptvs.com/category/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af">دانلود فیلم خارجی</a> , <a title="دانلود فیلم 2019" href="https://www.uptvs.com/category/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af">دانلود فیلم 2019</a> , <a title="دانلود فیلم" href="https://www.uptvs.com/">دانلود فیلم</a> , <a title="فیلم سینمایی جدید" href="https://www.uptvs.com/category/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af"><span class=" " title="فیلم سینمایی جدید">فیلم سینمایی جدید</span></a></strong><br> </font></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4">کیفیت<span style="color: #ff0000;"> HD 1080p , HD 720p</span> – سانسور شده</font></strong></p> <p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="alignnone size-full wp-image-86271" src="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/The-Extraordinary-Journey-of-the-Fakir-2018-min.jpg" alt="دانلود فیلم The Extraordinary Journey of the Fakir 2018 سفر فوق العاده فخیر با دوبله فارسی" srcset="https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/The-Extraordinary-Journey-of-the-Fakir-2018-min.jpg 500w, https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/The-Extraordinary-Journey-of-the-Fakir-2018-min-214x300.jpg 214w, https://www.uptvs.com/wp-content/uploads/2019/05/The-Extraordinary-Journey-of-the-Fakir-2018-min-164x230.jpg 164w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="700"></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4"> این فیلم دوبله فارسی و سانسور شده و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی ندارد.</font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>نام اثر:</strong> فیلم سفر فوق العاده فخیر The Extraordinary Journey of the Fakir</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="color: #000000;">کیفیت:&nbsp;</span>HD 1080p , HD 720p</font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="color: #ff6600;"><strong>امتیاز:</strong></span> IMDb 7/10</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>ژانر: </strong>درام | ماجراجویی</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff6600;"><strong>مخاطب:</strong> تماشای این فیلم به افراد زیر <strong>13</strong> سال توصیه نمی شود.</span></span><br> </font></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>نوع فیلم</strong>: سینمایی</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>محصول</strong>: هندوستان – فرانسه</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>کارگردان</strong>: کن اسکات</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>ستارگان</strong>: دنوش، برنیس بژو، ارین موریارتی، برخد عبدی، ژرار ژونیو</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>سال تولید</strong>: 2018 میلادی</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>زبان</strong>: فارسی (دوبله فارسی)</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>مدت زمان</strong>: 87 دقیقه</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">درباره فیلم:</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">سفر فوق العاده فخیر یا سفر خارق‌العاده مرتاض فیلمی محصول سال ۲۰۱۸ و به کارگردانی کن اسکات است، این فیلم بر اساس رمانی نوشته رومن پوئرتولاس ساخته شده‌است. در این فیلم بازیگرانی همچون دنوش، برنیس بژو، ارین موریارتی، برخد عبدی، ژرار ژونیو ایفای نقش کرده‌اند.</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4">داستان فیلم:</font></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">آجاتاشاترو تمام دوران زندگی‌ را در محله‌ای کوچک در بمبئی به سر برده و مردم را با جادو‌های خیابانی و شیرین‌کاری سرگرم کرده است. او سفری را برای یافتن پدر گمشده اش آغاز می‎کند، اما در یک ماجراجویی بی‌پایان گیر می‌افتد و…</font></p></div> text/html 2019-04-30T08:41:39+01:00 pescamp.ir دیتاسنتر های عظیم گوگل همراه با تصاویر http://pescamp.ir/post/155 <div class="article-content"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">گوگل که در ذهن بسیاری از کاربران اینترنت به عنوان قوی ‌ترین موتور جست‌ و جو دنیا شناخته می ‌شود برای پردازش حجم انبوهی از اطلاعات نیاز به دیتاسنترهایی قدرتمند دارد و به این منظور مراکز بسیاری در سراسر دنیا تاسیس نموده است. اخیرا نیز این شرکت تصمیم به ساخت مرکز جدیدی در هلند گرفته است که برایش ۷۷۰ میلیون دلار خرج خواهد داشت.</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دیتاسنترهای گوگل همیشه مشغول پردازش اطلاعات هستند و لحظه‌ ای متوقف نمی گردند. از آنجا که سیستم‌ های رایانه ‌ای در جریان پردازش اطلاعات گرم می ‌شوند، نیاز به ‌تجهیزاتی&nbsp;برای خنک‌ کردن خود دارند. دیتاسنترها هم که از این قاعده مستثنی نیستند به استفاده چنین راهکارهایی&nbsp;الزام دارند. اما چه سامانه‌ ای می‌ تواند دیتاسنترهای عظیم گوگل را خنک کند؟</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">در ادامه تصاویری از سیستم‌ های خنک‌ کننده و دیتاسنترهای گوگل مشاهده خواهیم کرد، با دیجیاتو همراه باشید.</font></p> <p></p> <h4 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ایالت Oregon، شهر Dalles</font></h4> <div id="attachment_16271" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16271 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/1g.jpg" alt="1g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/1g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/1g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34998px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">لوله‌ هایی که مشاهده می ‌کنید برای خنک کردن دیتاسنترهای گوگل واقع در شهر Dalles طراحی شده ‌اند. لوله ‌های آبی رنگ محتوی آب خنک و لوله‌ های قرمز محتوی آب داغ هستند که برای سرد کدن مجددشان به برج‌ های ویژه ای هدایت می ‌شوند.</font></p> </div> <div id="attachment_16272" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16272 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/2g.jpg" alt="2g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/2g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/2g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34998px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">در این تصویر نیز برج ‌های خنک‌ کننده را مشاهده می‌ کنید.</font></p> </div> <div id="attachment_16273" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16273 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/3g.jpg" alt="3g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/3g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/3g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34998px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">سیم‌ ها که ساده ‌ترین ابزار ارتباطی الکترونیکی هستند، نقش مهمی در جا به ‌جایی اطلاعات دارند. به کار گیری انواع رنگی آنها در تفکیک بهتر عملکردشان کمک قابل توجهی می نماید.</font></p> </div> <h4 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">کشور فنلاند، شهر Hamina</font></h4> <div id="attachment_16274" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16274 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/4g.jpg" alt="4g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/4g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/4g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.3501px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">لوله ‌هایی که در این تصویر می‌ بینید نیز برای خنک‌ نگه ‌داشتن دیتاسنترهای گوگل در شهر Hamina در نظر گرفته شده ‌اند. اما از آن‌ جایی که این شهر در نزدیکی دریای بالتیک قرار دارد، از آب دریا برای خنک کردن لوله ‌های محتوی آب گرم استفاده می‌ شود.</font></p> </div> <div id="attachment_16275" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16275 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/5g.jpg" alt="5g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/5g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/5g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34998px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مخازنی که مشاهده می‌ کنید تانک ‌هایی برای ذخیره آب است. این تانک‌ ها و این کارخانه قبلا محلی برای تولید کاغذ بوده، اما امروزه رگ‌ ها و قلب دیتاسنتر گوگل درون آنها جا گرفته است.</font></p> </div> <div id="attachment_16276" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16276 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/6g.jpg" alt="6g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/6g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/6g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34998px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">در این‌ جا محیط داخل کارخانه قدیمی تولید کاغذ را مشاهده می ‌کنید که حالا دیتاسنترهای گوگل در آن مستقر شده‌ اند. لوله ‌های آب از درون محفظه سرورها رد می‌ شوند و گرمای دریافتی را به&nbsp;دریا پس می‌ دهند. این سوله خیلی بزرگ به نظر می ‌رسد، اما تنها یکی از دیتاسنترهای گوگل را شامل می‌ شود.</font></p> </div> <h4 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ایالت Georgia شهر Douglas</font></h4> <div id="attachment_16277" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16277 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/7g.jpg" alt="7g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/7g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/7g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34998px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">سرورهایی که مشاهده می‌ کنید در شهر &nbsp;Douglas واقع شده ‌اند. نور آبی رنگ که از LED ساطع می ‌شود نشان ‌دهنده این است که همه چیز به خوبی کار می ‌کند و مشکلی نیست. گوگل از LED استفاده می ‌کند تا در مصرف انرژی صرفه جوبی کند و علاوه بر این&nbsp;عمر LEDها نیز بسیار زیاد است و سبب صرفه جویی در هزینه ی نگهداری می شود.</font></p> </div> <div id="attachment_16278" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16278 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/8g.jpg" alt="8g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/8g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/8g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34985px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این تصویر هم گوشه ‌ای از لوله ‌های سیستم خنک ‌کننده دیتاسنتر گوگل در شهر Douglas است. این لوله ‌ها با استفاده از آب، دیتاسنتر را خنک نگه می ‌دارند. در این تصویر دوچرخه‌‌ ای را می‌ بینید که با رنگ ‌های گوگلی تزیین شده، کارمندان از آن برای دور زدن در این بخش استفاده می ‌کنند.</font></p> </div> <div id="attachment_16279" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16279 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/9g.jpg" alt="9g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/9g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/9g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.3501px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">لوله ‌های عایق شکل زیر که به صورت U شکل خمیده شده ‌اند، می ‌توانند در حالی که دمای آب داخل لوله تغییر می ‌کند، انقباض و انبساط داشته باشند.</font></p> </div> <div id="attachment_16280" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16280 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/10g.jpg" alt="10g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/10g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/10g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34985px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">در میان لوله ‌هایی که مشاهده کردید تعدادی از آنها رنگ سفید دارند و حاوی آب تمیز هستند. لوله های مورد اشاره برای مقابله با آتش در نظر گرفته شده ‌اند. در صورت استفاده از آنها برای خاموش کردن آتش چون آب فاقد هر گونه آلودگی بوده است نیاز به تمیز کاری مجدد نخواهد بود.</font></p> </div> <h4 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ایالت Iowa ، شهر Council Bluffs</font></h4> <div id="attachment_16281" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16281 size-full" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/11g.jpg" alt="11g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/11g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/11g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" width="600" height="399"></font></div><p></p> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این هم یک سرور دیگر از سرورهای گوگل که در شهر Council Bluffs قرار گرفته ‌است. هوای سرد از دریچه ‌هایی که در کف سالن نصب شده‌ اند وارد می ‌شود و محیط پیرامون را خنک می ‌کند. اگر توجه کنید پرده ‌های پلاستیکی شفافی را مشاهده می‌ نمایید&nbsp;که به صورت آویزان در اطراف سرورها نصب شده‌ اند. این پرده ‌ها نقش جداکننده و عایق را بازی می‌ کنند و از ترکیب شدن هوای بیرون با محوطه داخلی جلوگیری می ‌نمایند.</font></p> </div> <div id="attachment_16282" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16282 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/12g.jpg" alt="12g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/12g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/12g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.3501px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">نمایی از بخش بالای سالن سرورها را مشاهده می ‌کنید. خرپاهای بزرگ هم نقش سازه‌ ای دارند و هم در انتقال کابل ‌های برق و ساپورت‌ ها عمل می‌ کنند.</font></p> </div> <div id="attachment_16283" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16283 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/13g.jpg" alt="13g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/13g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/13g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34985px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">روترها و سوییچ ‌ها که در داخل یکی از اتاق‌ های شبکه قرار گرفته اند را مشاهده می ‌کنید. شبکه فیبرهای نوری که در این جا قرار دارند دارای سرعتی&nbsp;200 هزار برابر سریع‌ تر از یک اتصال اینترنت خانگی هستند. فیبرهای نوری درون غلاف زرد رنگ توسط ساپورت‌ هایی که به سقف وصل شده ‌اند به یکدیگر مرتبط می ‌شوند.</font></p> </div> <div id="attachment_16284" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16284 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/14g.jpg" alt="14g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/14g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/14g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.3501px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این آنتن بزرگ و نسبتا عجیب سیگنال‌ ها را از واحد Access Services گوگل&nbsp;دریافت می ‌کند. این واحد فیبرهای نوری را به خانه ‌های مسکونی سراسر دنیا می ‌رساند. همچنین این آنتن‌ها به عنوان منبع اصلی دریافت سیگنال‌ ها برای صدها کانال تلویزیونی که سرویس تلویزیون کابلی گوگل را تشکیل می‌ دهد، شناخته می ‌شود.</font></p> </div> <h4 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ایالت South Carolina شهر Berkeley County</font></h4> <div id="attachment_16285" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16285 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/15g.jpg" alt="15g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/15g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/15g-300x235.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="470"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34985px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مخزن بزرگ عایق‌ کاری شده شبیه این تانک که در Berkeley County واقع شده است می‌تواند تا 240 هزار گالن آب را برای خنک کردن قلب دیتاسنتر گوگل در خود ذخیره کند.</font></p> </div> <div id="attachment_16286" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16286 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/16g.jpg" alt="16g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/16g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/16g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.3501px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">از آن ‌جایی که احتمال از دست رفتن اطلاعات وجود دارد، گوگل همیشه از تمامی آن ‌ها فایل پشتیبان تهیه می ‌کند. اما اطلاعات دیتاسنترهای گوگل آن‌ قدر زیاد است که برای ذخیره ‌سازی این حجم از اطلاعات نیاز به مکان ‌های ویژه ‌ای ست. گوگل این اطلاعات را بر روی نوارهای به خصوصی ذخیره می‌ کند. نمایی از بخش پشتیبانی اطلاعات دیتاسنترهای گوگل را مشاهده می‌ کنید. هر کدام از این نوارها بارکد مشخصی دارند که در مواقع ضروری به وسیله ربات ‌ها شناسایی شده و در اختیار کارمندان قرار می‌ گیرند.</font></p> </div> <h4 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ایالت Oklahoma ، شهر Mayes</font></h4> <div id="attachment_16287" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16287 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/17g.jpg" alt="17g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/17g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/17g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.3501px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">هر Server Rack در دیتاسنترهای گوگل مجهز به 4 سوییچ است که به وسیله کابل ‌های رنگی به همدیگر وصل شده‌ اند. برای این که در زمان خرابی هر کدام از این سیم‌ها، تعویض آن‌ها پردردسر نباشد، در تمامی دیتاسنترهای گوگل از رنگ ‌های یکسانی برای سیم‌ ها استفاده می‌ شود.</font></p> </div> <div id="attachment_16288" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990;"><div style="text-align: center;"><div class="fluidbox__wrap" style="z-index: 990; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="wp-image-16288 size-full fluidbox__thumb" src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/18g.jpg" alt="18g" srcset="https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/18g.jpg 600w, https://digiato.com/wp-content/uploads/2014/09/18g-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="opacity: 1;" width="600" height="399"></font></div></div><div class="fluidbox__ghost" style="text-align: center; width: 510px; height: 24px; top: 1.34985px; left: 0px;"></div></div> <p class="wp-caption-text" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این هم نمایی از سیستم ‌های خنک‌ کننده برای دیتاسنترها در شهر Mayes.</font></p> </div> <p style="text-align: center;">برای مشاهده عکس‌ های بیشتر می‌ توانید به <a href="http://www.google.com/about/datacenters/">Google Data Center</a> مراجعه کنید.</p> </div> <footer class="post-footer"> <div class="clearfix"> <h5 style="text-align: center;">منبع:</h5> <div style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.forbes.com/pictures/ekhf45efejj/colorful-pipes-in-the-dalles-21/"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.forbes.com/pictures/ekhf45efejj/colorful-pipes-in-the-dalles-21/">forbes</a> ، <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.google.com/about/datacenters/">Google</a></a></div></div></footer> text/html 2019-04-30T08:30:02+01:00 pescamp.ir زیباترین زنان اهل کدام کشورند ؟زیباترین زنان جهان + عکس http://pescamp.ir/post/154 <h2 style="text-align: center;"><span style="color:rgb(0, 0, 255)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">زنان این کشورها <strong style="">زیباترین زنان جهان</strong> هستند</font></span></h2><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">زیبایی نعمت خدادادی است که در بعضی از افراد بیشتر وجود دارد . یک سایت معتبر در اقدامی جالب تصاویری از زیباترین زنان دنیا را جمع آوری کرده است . این زنان در کشورهای مختلف دنیا زندگی میکنند و از نظر زیبایی ، ظاهری بی نظیر دارند . در ادامه این بخش از دنیای مد <strong>نمناک</strong> تصاویری از زیباترین زنان دنیا را مشاهده خواهید کرد .<img src="http://namnak.com/source.gif" alt="زیباترین زنان جهان" usemap="#sourcemap"></font></p><div><map name="sourcemap"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="زیباترین زنان جهان" href="http://namnak.com/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.p39908"></font></map></div><h3 style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">زیباترین زنان اهل کدام کشورها هستند؟</font></span></h3><p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>ترکیه:</strong></span><strong></strong></font></p><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">هر زمان که در مورد زیباترین زنان صحبت می شود، ترکیه همیشه رتبه اول را دارد لذت بردن از ارتباطات قوی با فرهنگ های مختلف تاریخی و امپراتوری های باستانی، باعث شده این کشور خانم های بسیار زیبای طبیعی را داشته باشد. زنان ترکیه به وسیله فضل و عظمت بی همتایشان شناخته شده اند.</font></p><p class="tcr" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201806/404_pics/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="زیباترین زنان ترکیه" title="عکس زیباترین زنان ترکیه" width="600" height="339"></font></p><h3 class="tcr" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عکس زیباترین زنان ترکیه</font></span></h3><p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan">برزیل:</font></strong></span></p><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">برزیل کشوری است که به خاطر ویژگی های جغرافیایی منحصر به فرد، طبیعت زیبا، تاریخ و فرهنگ زیبایش شناخته شده است و زنان برزیلی نیز به خاطر آگاهیشان در مورد اجتماع و سنت هایشان مشهور هستند. آنها به خوبی می دانند که چگونه خود را وارد کنند و نقش کلیدی ای در برگزاری مناسبت ها و جشن های کشورشان داشته باشند بنابراین، برزیل نیز به یک کشوری برای داشتن جذاب ترین زنان جهان تبدیل شده است.</font></p><p class="tcr" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201806/411_pics/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="زیباترین زنان برزیل" title="عکس زیباترین زنان برزیل" width="600" height="425"></font></p><h3 class="tcr" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عکس زیباترین زنان برزیل</font></span></h3><p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan">فرانسه:</font></strong></span></p><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">فرانسه واقع در اروپای غربی است، فرانسه خانه شهرهای خیره کننده قرون وسطی ای است، روستاهای آلپ و سواحل مدیترانه ای جذاب. همچنین برای فرهنگ های گوناگون آن، غذاهای مختلف و مُد پر جنب و جوش اش مشهور است، همچنین این کشور خانه زنان واقعا زیبایی نیز هست. زنان فرانسوی به خاطر زیبایی بی همتایشان، نوع زندگی، رفتارهای دوستانه و مد بی نظیرشان شناخته شده اند ، این زنان جذاب نه تنها پیچیده هستند، بلکه دارای شخصیت های باور نکردنی ای نیز هستند.</font></p><p class="tcr" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201806/407_pics/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="زیباترین زنان فرانسه" title="عکس زیباترین زنان فرانسه" width="600" height="788"></font></p><h3 class="tcr" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عکس زیباترین زنان فرانسه</font></span></h3><p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan">روسیه:</font></strong></span></p><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">بزرگترین جامعه کشوری جهان، روسیه یک مکان جالب برای چشم اندازهای خیره کننده که شامل جنگلهای تاندرا تا سواحل نیمه گرمسیری است. درست مانند خود کشورش، زیبایی روسی و زنانش نیز در کل جهان معروف است و هیچ شخصی نمیتواند در مقابل شکوه و جلال آنها مقاومت کنند از بازیکنان تنیسورش تا ژیمناست هایش و از مدل ها تا بازیگرانش، زنان زیبای روسی همه را شیفته چشمان آبی فوق العاده زیبایشان و ویژگی های بی نقصشان میکنند.</font></p><p class="tcr" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201806/412_pics/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="زیباترین زنان روسیه" title="عکس زیباترین زنان روسیه" width="600" height="406"></font></p><h3 class="tcr" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عکس زیباترین زنان روسیه</font></span></h3><p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan">ایتالیا:</font></strong></span></p><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ایتالیا، با فرهنگ زیبایش، و لذت غذاهایشان و فرصت های غنی گردشگری اش، شناخته شده و در کنار اینها، ایتالیا جذابیت مدیترانه ای خود را نیز دارد دختران ایتالیایی نیز به همان اندازه به عنوان زیبای مدیترانه شناخته می شوند. واقعا دشوار است که در برابر بانوهای ایتالیایی زیبا، شگفت زده نشد. زنان ایتالیایی در حالی که در یکی از مراکز اصلی مد در جهان زندگی می کنند، اما دارای درک بسیار خوبی از مد نیز هستند که این باعث می شود آنها واقعا جذاب دیده شوند. به این دلیل است که آنها در رتبه بندی <em>زیباترین زنان جهان</em> قرار دارند.</font></p><p class="tcr" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201806/408_pics/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="زیباترین زنان ایتالیا" title="عکس زیباترین زنان ایتالیا" width="600" height="338"></font></p><h3 class="tcr" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عکس زیباترین زنان ایتالیا</font></span></h3><p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan">هندوستان:</font></strong></span></p><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">هند، سرزمین تنوع، دارای چندین ویژگی منحصر به فرد و جاذبه های زیبایی است زنان هندی با پوست تیره خود و لباس های خیره کننده زنانه هندیشان(ساری) معروف هستند. موهای بلند تیره و چشم های زیبایشان آنها را به راحتی زیبا کرده است و آنها در میان زیباترین زنان جهان قرار گرفته اند.</font></p><p class="tcr" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201806/413_pics/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="زیباترین زنان هند" title="عکس زیباترین زنان هند" width="550" height="458"></font></p><h3 class="tcr" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عکس زیباترین زنان هند</font></span></h3><p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan">اوکراین:</font></strong></span></p><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">این کشور عظیم اروپای شرقی به خاطر کلیساهای ارتودکس اش، ساحل سیاه و کوه های جنگلی و سبز با شکوه اش، شناخته شده است این کشور همچنین به خاطر داشتن بعضی از جسورترین و زیباترین زنان جهان هم شناخته شده خانم های اوکراینی ترکیب کاملی از حساسیت و جذابیت هستند.</font></p><p class="tcr" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201806/409_pics/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="زیباترین زنان اوکراین" title="عکس زیباترین زنان اوکراین" width="600" height="300"></font></p><h3 class="tcr" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عکس زیباترین زنان اوکراین</font></span></h3><p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan">ونزوئلا:</font></strong></span></p><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">واقع در ساحل شمالی آمریکای جنوبی است، و دارای بسیاری از جاذبه های توریستی فوق العاده است این کشور دارای خانم های واقعا زیبایی است که بیشترین تعداد تاج ها را از رقابت های مختلف زیبایی بین المللی به کشورشان ارمغان آورده اند. این کشور دارای بسیاری از دختران شایسته و برندگان این مسابقه است. زنان ونزوئلایی کاملا بی نقص ترسیم شده اند و ویژگی های جذابیت خاصی دارند ؛ ونزوئلا یکی از کشورهایی است که زیباترین زنان جهان را دارد.</font></p><p class="tcr" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201806/414_pics/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="زیباترین زنان ونزوئلا" title="عکس زیباترین زنان ونزوئلا" width="600" height="400"></font></p><h3 class="tcr" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عکس زیباترین زنان ونزوئلا</font></span></h3><p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong></strong><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>انگلستان:</strong></span></font></p><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">زادگاه شکسپیر است و میتوانید از ترکیب فرهنگ های زیبایش لذت ببرید، انگلستان هر چیزی که شما از یک کشور انتظار دارید را فراهم کرده. زنان بریتانیایی نیز ترکیبی از فرهنگ های متنوع هستند که دارای تُن های رنگی مختلف پوستی و ظاهری هستند خانم های بریتانیایی پیچیده هستند، تحصیل کرده اند و همینطور جذاب، که درارای رتبه هایی چون سیاستمدار، بازیکن و بازیگر هستند.</font></p><p class="tcr" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201806/410_pics/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="زیباترین زنان انگلستان" title="عکس زیباترین زنان انگلستان" width="600" height="450"></font></p><h3 class="tcr" style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><font size="3" face="Mihan-Yekan">عکس زیباترین زنان انگلستان</font></span></h3><p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong><font size="3" face="Mihan-Yekan">کانادا / آمریکا مشترکا رتبه دهم را دارند </font></strong></span></p><p class="tj" style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">در خیابان های مختلف شهر های آمریکا، می توانید با بسیاری از زنان زیبا که از پیشرفت های اجتماعی و پیشرفت های تکنولوژیکی برخوردار هستند، برخورد کنید. دانش آنها به زیبایی با شخصیت های جذابشان ترکیب شده و آنها را به یکی از زیباترین زنان جهان تبدیل کرده.</font></p> text/html 2019-04-30T08:26:52+01:00 pescamp.ir بهترین جاذبه های رایگان دبی برای سفر نوروزی http://pescamp.ir/post/153 <h2>بهترین جاذبه های رایگان دبی برای سفر نوروزی</h2> <p>دبی یکی از شهرهای تجاری دنیا است که دارای آسمان خراش های بلند و بازارهای خرید مجلل است که یک مقصد گردشگری برای ثروتمندان می باشد ولی بعضی از جاذبه های آن رایگان است.</p> <p>دبی، دنیایی از جاذبه های زیبا و متنوع می باشد. از رستوران ها تا برج ها گرفته تا مراکز خرید لوکس، پیست اسکی، بازارهای سنتی زیبا و جاذبه های فرهنگی و هنری.</p> <p>شاید تصور کنید که دبی یک مقصد بسیار گران است و تفریحات رایگان و یا ارزان ندارد در صورتی که در دبی هم می توانید جاذبه های ارزان و رایگان را راحت پیدا کنید و از مسافرت خود لذت ببرید.</p> <p>تور دبی، فرصت خوبی برای مسافرت به امارت می باشد. هر آنچه که از یک سفر عالی در انتظار دارید، در دبی پیدا می شود.</p> <h3>گردش در پارک ها</h3> <p>تصور همه افرادی که تا به حال به دبی سفر نکرده اند، این است که دبی پر از ساختمان ها و بزرگراه های شش لاینه می باشد. دبی، به جز جاذبه های مدرن، دیدنی های متنوع دیگری مانند انواع پارک و فضای سبز دارد، پارک زعبیل یکی از بزرگترین پارک های دبی می باشد. فضاهایی برای پیک نیک، باربیکیو و مسیر دوچرخه سواری هم دارد. قطار کوچک برای کودکان و دریاچه به همراه قایق سواری از دیگر تفریحات پارک می باشد.</p> <h3>گردش دور دبی با دوچرخه</h3> <p><img class="aligncenter wp-image-356904 size-full tie-appear" title="جاذبه های رایگان و ارزان دبی" src="https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-1.jpg" alt="جاذبه های رایگان و ارزان دبی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-1.jpg 700w, https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-1-300x228.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="532"></p> <p>در دبی هم مانند خیلی از شهرهای توریستی دنیا، می توانید دوچرخه کرایه کنید. مسیرهای دوچرخه سواری زیادی در این شهر در نر گرفته شده است. دوچرخه را می توانید با قیمت های مناسب در ایستگاه های مخصوص، کرایه نمایید. بهترین چشم اندازهای دبی را در حال دوچرخه سواری می توانید تماشا کنید و لذت ببرید.</p> <h3>قایق‌سواری در ساحل کایت بیچ</h3> <p><img class="aligncenter wp-image-356905 size-full tie-appear" title="جاذبه های رایگان و ارزان دبی" src="https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-2.jpg" alt="جاذبه های رایگان و ارزان دبی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-2.jpg 700w, https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-2-300x292.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="681"></p> <p>دبی بیش از ۴۰ کیلومتر ساحل شنی دارد که البته بیشتر آن با هتل‌های پنج ستاره احاطه شده است که برای دسترسی به ساحل، هزینه دارند. ساحل کایت بیج یکی از سواحل رایگان دبی است. این ساحل، محبوب خانواده‌ها است. کافه‌های عالی و امکانات بی‌نظیری برای ورزش‌های آبی دارد.</p> <h3>غذای لذیذ و ارزان در دبی</h3> <p>یکی از تفریحات سفر، غذا خوردن در رستوران است. دبی به غیر از رستوران‌های مجلل و لوکس، تعداد زیادی رستوران کوچک و محلی دارد. غذاهایی از گوشه و کنار دنیا را در این غذاخوری‌های ارزان می‌توانید با قیمت‌های بسیار مناسبی امتحان کنید.</p> <h3>خرید درمانی به سبک سنتی</h3> <p><img class="aligncenter wp-image-356906 size-full tie-appear" title="جاذبه های رایگان و ارزان دبی" src="https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-3.jpg" alt="جاذبه های رایگان و ارزان دبی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-3.jpg 700w, https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-3-120x80.jpg 120w, https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-3-300x201.jpg 300w, https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-3-110x75.jpg 110w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="468"></p> <p>دبی مال بزرگترین مرکز خرید دنیا است ولی برای همه مقدور نیست که از آنجا خرید کنند. اگر می‌خواهید تجربه خریدی ارزان‌تر و سنتی‌تر داشته باشید، باید به بازارهای سنتی دبی سر بزنید. انواع ادویه، سوغاتی‌های عربی و سایر محصولات مورد نظرتان در این بازارهای سنتی عرضه می‌شوند و می‌توانید برای تخفیف گرفتن، چانه بزنید.</p> <h3>بازدید&nbsp; از مساجد</h3> <p><img class="aligncenter wp-image-356907 size-full tie-appear" title="جاذبه های رایگان و ارزان دبی" src="https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-4.jpg" alt="جاذبه های رایگان و ارزان دبی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-4.jpg 700w, https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-4-300x190.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="444"></p> <p>مسجد جمیرا بزرگترین مسجد دبی است. تورهایی برای بازدید از آن هر روز برگزار می‌شود. در مورد فرهنگ اماراتی و اسلامی، گردشگران می‌توانند سوالات خود را از برگزارکنندگان این تورها بپرسند. البته در دبی، مساجد قدیمی و تاریخی هم وجود دارد. برای بازدید از مسجدها، لباس مناسب اماکن مذهبی بپوشید.</p> <h3>آشنایی با هنر و فرهنگ معاصر</h3> <p>دبی، فراتر از مراکز خرید بزرگ و شلوغ است. در این شهر می‌توانید مجموعه‌ای از آثار هنری و فرهنگی معاصر را در گالری‌های هنری ببینید و لذت ببرید. در مرکز مالی بین‌المللی دبی نیز چندین گالری شیک و مجلل وجود دارد که رویدادهای مختلفی برای علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر در آنها برگزار می‌شود.</p> <h3>آشنایی با تاریخ در موزه دبی</h3> <p><img class="aligncenter wp-image-356903 size-full tie-appear" title="جاذبه های رایگان و ارزان دبی" src="https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-5.jpg" alt="جاذبه های رایگان و ارزان دبی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-5.jpg 700w, https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-5-120x80.jpg 120w, https://dl.topnaz.com/2019/03/dubai-5-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="467"></p> <p>۵۰ سال پیش، زندگی در دبی بسیار متفاوت از امروز بود. این شهر، از جوامع کوچکی آغاز شده که در اطراف خور دبی، به مشاغلی چون تجارت و غواصی برای صید مروارید مشغول بودند. بعد از ۴۰ سال، دبی به یک شهر مدرن و جاذبه‌ی مهم تبدیل شده است. با پرداخت هزینه‌ی اندکی می‌توانید از موزه دبی بازدید کنید و با تاریخ و سرگذشت این شهر آشنا شوید.</p> <p><span style="color: #999999;">منبع کجارو</span></p> text/html 2019-04-30T08:20:45+01:00 pescamp.ir انواع مدل شومیز مشکی حریر، گیپور و مجلسی http://pescamp.ir/post/152 <h1 class="name post-title entry-title"><span itemprop="name">مدل شومیز مشکی و انواع مدل شومیز مشکی حریر، گیپور و مجلسی</span></h1> <p class="post-meta"><strong><img class="aligncenter wp-image-355467 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-1.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-1.jpg 600w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-1-300x253.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" width="600" height="506"></strong></p><div class="entry"> <div></div> <div class="subtitle" style="text-align: center;">مدل های متنوعی از شومیز مشکی در بازار موجود است که برای مهمانی ها یا مجالس رسمی و یا حتی ماه محرم توسط خانم های ایرانی پوشیده می شود. این لباس معمولا از جنس حریر و گیپور است و نسبت به بلوز معمولی راحت تر است. در ادامه مطلب انواع شومیزهای تیره و جدید را مشاهده می کنید.</div> <h2 style="text-align: center;">مدل های شومیز مشکی مجلسی حریر و گیپور</h2> <p>مدل شومیز مشکی می تواند ظاهر شما را بسیار شیک نشان دهد و برای مجالس رسمی مورد استفاده قرار می گیرد. این لباس ها در مراسم عزاداری هم کاربرد دارند.</p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز دو تکه (شومیز شلوار) مجلسی&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355484 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-16.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-16.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-16-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="500"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;مدل عروسکی</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355485 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-17.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-17.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-17-300x266.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="443"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی گیپوردار</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355486 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-18.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-18.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-18-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="626"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی مجلسی کیپوردار</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355487 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-19.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-19.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-19-298x300.jpg 298w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="504"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی مجلسی توردار</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355466 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-1.jpeg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-1.jpeg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-1-226x300.jpeg 226w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="665"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مجلسی یقه قایقی&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355488 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-20.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-20.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-20-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="500"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز سرشانه باز گل چاپی و مرواریدی (کرپ)</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355489 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-21.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-21.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-21-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="625"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی گیپوردار مناسب محرم</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355490 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-22.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-22.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-22-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="625"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی گیپوردار</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355491 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-23.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-23.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-23-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="500"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی بالاتنه حریر (مجلسی)</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355468 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-2.jpeg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-2.jpeg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-2-248x300.jpeg 248w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="606"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی مجلسی شیک دخترانه (کرپ&nbsp;یقه رومی)</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355470 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-3.jpeg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-3.jpeg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-3-300x300.jpeg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="500"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی مجلسی یقه مرواریدی</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355469 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-2.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-2.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-2-269x300.jpg 269w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="558"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی مجلسی توردار کرواتی</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355471 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-3.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-3.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-3-261x300.jpg 261w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="574"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی حریر کرپ</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355472 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-4.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-4.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-4-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="625"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی مجلسی پشت پاپیونی</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355473 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-5.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-5.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-5-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="500"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز حریر مدل پانچ</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355474 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-6.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-6.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-6-268x300.jpg 268w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="560"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی نخی سوزن دوزی</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355475 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-7.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-7.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-7-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="625"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی مجلسی کرپ</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355476 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-8.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-8.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-8-277x300.jpg 277w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="542"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی مجلسی کرواتی سگک دار</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355477 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-9.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-9.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-9-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="501"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی حریر پشت باز</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355478 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-10.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-10.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-10-273x300.jpg 273w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="549"></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355479 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-11.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-11.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-11-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="625"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز حریر آستین گیپوردار</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355480 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-12.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-12.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-12-260x300.jpg 260w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="578"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی حریر</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355481 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-13.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-13.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-13-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="500"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز حریر سایز بزرگ</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355482 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-14.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-14.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-14-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="625"></p> <hr> <p style="text-align: center;"><strong>شومیز مشکی حریر کرپ&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-355483 size-full tie-appear" title="مدل شومیز مشکی" src="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-15.jpg" alt="مدل شومیز مشکی" srcset="https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-15.jpg 500w, https://dl.topnaz.com/2019/02/Shomiz-15-248x300.jpg 248w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" width="500" height="604"></p></div> text/html 2018-06-28T08:29:08+01:00 pescamp.ir بهترین ورزشگاه جهان http://pescamp.ir/post/151 <div class="contentContainer"><h2>.سن سیرو میلان</h2><img class="aligncenter size-full wp-image-14284" src="https://images.kojaro.com/2015/08/MG_5502-Edit-Duty-Free-Express1.jpg" alt="_MG_5502-Edit Duty Free Express" width="750" height="563"> سن سیرو در میلان که به‌عنوان یکی از پایتخت‌های مد جهان نیز شناخته می‌شود، واقع‌شده است. سن سیرو گنجایش پذیرش ۸۵۰۰۰ نفر را دارد، و استادیوم خانگی دو تیم آ.ث میلان و اینتر میلان، دو تیم بزرگ و پرطرفدار ایتالیا و جهان است. به لطف حضور تماشاگران ایتالیایی، تماشای فوتبال در سن سیرو به تئاتر شباهت پیدا می‌کند. <img class="aligncenter size-full wp-image-14281" src="https://images.kojaro.com/2015/08/san-siro-stadium-3_italycreative1.jpg" alt="san-siro-stadium-3_italycreative" width="750" height="499"> در جای‌جای ورزشگاه پرچم‌های بزرگ و نمادهای هر یک از این دو تیم موج می‌زند، صدای هماهنگ تشویق‌ها به گوش می‌رسد، آتش‌بازی برقرار است و تمام ورزشگاه باهم سرودهای ایتالیایی را یک‌صدا فریاد می‌زنند. ایتالیایی‌ها یکی از پرشورترین هواداران فوتبال در جهان هستند. اگر به میلان سفر کردید تماشای یک مسابقه فوتبال در سن سیرو را از دست ندهید.<h2>۶.ایبراکس اسکاتلند</h2><img class="aligncenter size-full wp-image-14282" src="https://images.kojaro.com/2015/08/ibrox.jpg" alt="ibrox" width="750" height="492"> ورزشگاه ایبراکس که در شهر گلاسکو رنجرز قرار گرفته، استادیوم خانگی تیم محبوب گلاسکو رنجرز تلقی می‌شود. این استادیوم ۵۱۰۰۰ نفر گنجایش دارد. رقیب سنتی تیم گلاسکو رنجرز، تیم سلتیک اسکاتلند نیز در شهر گلاسکو قرار گرفته، اما استادیوم خانگی آن‌ها به‌هیچ‌وجه قابل‌ مقایسه با ایبراکس نیست. ایبراکس نه‌تنها برای حضور پرشور تماشاگرانش که از لحاظ طراحی و معماری نیز ستایش برانگیز است. <img class="aligncenter size-full wp-image-14283" src="https://images.kojaro.com/2015/08/81045037_ibrox3.jpg" alt="_81045037_ibrox3" width="750" height="422"> هواداران فوتبال اسکاتلندی متین‌تر از ایتالیایی‌ها هستند و در طول مسابقه یک‌صدا سرودهایی با وزن معنایی و ادبی بالایی می‌خوانند. به خاطر داشته باشید گلاسکو شهر بسیار شلوغی است و اگر قصد سفر به این شهر را داشتید از مدت‌ها قبل هتل موردنظر خود را رزرو کنید.<h2>۵.استادیوم المپیک&nbsp;برلین</h2><img class="aligncenter wp-image-14285 size-full" src="https://images.kojaro.com/2015/08/berlin-olympic2.jpg" alt="" width="750" height="563"> ابتدا در مکان کنونی این استادیوم، ورزشگاهی برای بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۱۶ ساخته شد (آن بازی‌ها به علت جنگ جهانی اول، برگزار نشدند). اما ورزشگاه کنونی برای بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶ ساخته شد و در همان بازی‌ها نیز افتتاح شد. معماری آن کار ورنر ماخ است. در زمان ساخت این ورزشگاه آلمانی‌ها قصد داشتند استادیوم چندمنظوره‌ای بسازند که یکی از بهترین استادیوم‌های دنیا باشد. از زمان ساخت این ورزشگاه تاکنون، مسابقه‌های حساس فوتبال بسیاری به همراه چندین جشن و مراسم بزرگ در ورزشگاه برگزارشده است. <img class="aligncenter size-full wp-image-14286" src="https://images.kojaro.com/2015/08/520px-Bundesarchiv_Bild_183-R82532_Berlin_Olympia-Stadion_Luftaufnahme.jpg" alt="520px-Bundesarchiv_Bild_183-R82532,_Berlin,_Olympia-Stadion_(Luftaufnahme)" width="750" height="502"> استادیوم المپیک میزبان سه بازی در جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴ بود و در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ هم میزبان شش بازی و از&nbsp;جمله بازی فینال بود. فینال جام حذفی آلمان نیز هر سال همین‌جا برگزار می‌شود . این استادیوم امروزه استادیوم خانگی تیم هرتابرلین آلمان محسوب می‌شود. اگرچه این تیم، در شمار تیم‌های پرطرفدار آلمان و جهان قرار نگرفته اما داشتن چنین استادیوم بی‌نظیری بر وزن آن افزوده است.<h2>۴.ماراکانا برزیل</h2><img class="aligncenter size-full wp-image-14287" src="https://images.kojaro.com/2015/08/Maracana_stadium.jpg" alt="Maracana_stadium" width="750" height="479"> استادیوم ماراکانا در سال ۱۹۵۰ میلادی و برای برگزاری مسابقات جام جهانی در شهر ریو دوژانیرو احداث شد. بسیاری از مسابقات حساس فوتبال برزیل از جمله مسابقات تیم‌های بوتافگو، فلامینگو و واسکوداگاما در این ورزشگاه برگزار می‌شود. در فینال مسابقات جام جهانی آن دوره ۱۹۹۸۵۴ نفر در استادیوم حاضر شدند، که رکورد بالاترین حضور تماشاگر در تاریخ یک مسابقه فوتبال محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین موج مکزیکی نیز توسط تماشاچیان حاضر در این ورزشگاه زده‌شده است. <img class="aligncenter size-full wp-image-14288" src="https://images.kojaro.com/2015/08/1355187275_42048.jpeg" alt="1355187275_42048" width="750" height="419"> در حال حاضر حدود ۸۰۰۰۰&nbsp;صندلی برای این ورزشگاه تعبیه‌شده و بسیاری از جشن‌ها و کنسرت‌های موسیقی در ماراکانا برگزار می‌شود.<h2>۳.بومبونرا آرژانتین</h2><img class="aligncenter size-full wp-image-14289" src="https://images.kojaro.com/2015/08/la-bombonera-boca.jpg" alt="la-bombonera-boca" width="750" height="527"> استادیوم بومبرنرا که در خیابان بوکا شهر بوینس آیرس واقع‌شده، استادیوم خانگی یکی از محبوب‌ترین تیم‌های فوتبال آمریکای جنوبی، بوکاجونیورز است. اگرچه این ورزشگاه معماری و طراحی چشمگیری ندارد، اما هواداران آرژانتینی جوی باورنکردنی در این ورزشگاه رقم می‌زنند، تا حضور در این استادیوم یکی از به یادمانی‌ترین خاطرات تماشای فوتبال در طول زندگی‌تان باشد. هواداران آرژانتینی برخلاف آنچه در ورزشگاه‌های انگلیسی رخ می‌دهد، هوادارانی مؤدب و دارای ظرفیت شکست هستند. <img class="aligncenter size-full wp-image-14290" src="https://images.kojaro.com/2015/08/bombonera-750x485.jpg" alt="bombonera-750x485" width="750" height="485"> آن‌ها به ورزشگاه می‌آیند تیم موردعلاقه‌شان را شور و اشتیاق وصف‌ناشدنی تشویق می‌کنند و حتی اگر پیروز میدان نباشند و بعد از مسابقه با دلی شاد به یکی از کافه‌های اطراف رفته و سرگرم می‌شوند. اگر به آرژانتین سفر کردید، ماندن&nbsp;در اقامتگاه‌های ساحلی یکی از بهترین گزینه‌های پیش رویتان خواهد بود.<h2>۲.استمفورد بریج انگلستان</h2><img class="aligncenter size-full wp-image-14291" src="https://images.kojaro.com/2015/08/chelsea.jpg" alt="chelsea" width="750" height="562"> استادیوم استمفورد بریج که ورزشگاه خانگی تیم چلسی محسوب می‌شود، سال&nbsp;۱۹۰۴ در لندن و با ظرفیت ۴۲۰۰۰ صندلی ساخته شد. هواداران وفادار این تیم برای تمام بازی‌ها در ورزشگاه حضور پیدا می‌کنند، تا فارغ از نتیجه بازی تیم مقابل را جادو کنند. استمفوردبریج یکی از نخبه‌گرا ترین ورزشگاه‌های جهان است. <img class="aligncenter size-full wp-image-14297" src="https://images.kojaro.com/2015/08/Stamford_Bridge_Chelsea_v_Spurs.jpg" alt="Stamford_Bridge_Chelsea_v_Spurs" width="750" height="563"> هواداران تیم چلسی که در ورزش گاه حاضر می‌شوند معمولاً متشخص‌تر از متوسط هواداران سایر تیم‌ها هستند و جو ورزشگاه کمی متمدن‌تر از سایر ورزشگاه‌ها به نظر می‌رسد. بنابراین تماشای یک مسابقه در استمفورد بریج شاید تجربه متفاوتی از تماشای سایر مسابقات فوتبال باشد.<h2>۱.نیو کمپ اسپانیا</h2><img class="aligncenter size-full wp-image-14292" src="https://images.kojaro.com/2015/08/Camp_Nou_A.jpg" alt="Camp_Nou_A" width="750" height="452"> اگر می‌خواهید فوتبال را در بالاترین سطح روز جهان ببینید، باید به نئو کمپ ورزشگاه تیم بارسلونا یکی از پرطرفدارترین تیم‌های سرتاسر دنیا بروید. ورزشگاه نیو کمپ با ظرفیت ۱۱۸۰۰۰ نفر، بزرگ‌ترین ورزشگاه اروپا است. <img class="aligncenter size-full wp-image-14293" src="https://images.kojaro.com/2015/08/Camp-Nou-Stadium-1.jpg" alt="Camp-Nou-Stadium-1" width="750" height="500"> پروژه ساخت نیو کمپ در سال ۱۹۵۴ کلید خورد و در سال ۱۹۵۷ به اتمام رسید، عظمت و شکوه این بنا به حدی است که از آن به‌عنوان استادیوم معجزه یاد می‌شود. جو و فضای حاکم بر این ورزشگاه مملو از شور و اشتیاق، تعصب و وفاداری هواداران این تیم است. منبع:&nbsp;travelvivi</div><div></div><div class="clearfix"></div><div class="RelatedContainer RelatedContainerRelatedTopics mrg20B"><h4><span class="related-inner">مطالب مرتبط: </span></h4><ul class="RelatedTopics pad0R"><li><div class="relatedtopicitem"> ورزشگاه موردوویا آرنا ؛ میزبان بازی ایران - پرتغال در جام جهانی 2018 </div></li><li><div class="relatedtopicitem"> صدور مجوز تماشای خانوادگی بازی ایران اسپانیا در استادیوم آزادی </div></li><li><div class="relatedtopicitem"> کازان؛ میزبان دومین بازی ایران </div></li><li><div class="relatedtopicitem"> ورزشگاه سن ‌پترزبورگ ؛ میزبان بازی ایران - مراکش </div></li><li><div class="relatedtopicitem"> شعار‌های ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی روسیه&nbsp;</div></li></ul></div> <h3 class="r"></h3> text/html 2018-06-28T08:18:44+01:00 pescamp.ir تهیه لواشک در خانه با طعم دلخواه http://pescamp.ir/post/150 <p><font size="2">فصل گرما جدای از تعطیلات و هر چیزی، فصل خوراکی های خوشمزه و تنقلات جذاب است. یکی از پر طرفدار ترین تنقلات هم <strong style="">لواشک</strong> است که با طعم های متنوع باب سلیقه ی همه است. امروز تصمیم دارم طرز تهیه ی لواشک را در منزل برایتان آموزش بدهم. خاصیت این لواشک در طعم دلخواه و استفاده از انواع میوه های داخل یخچال، و نیز صد در صد بهداشتی بودن آن است. مهم نیست اگر داخل آپارتمان زندگی می کنید یا حتی منزل تان بالکن ندارد، کافی ست یک پنجره ی رو به آفتاب و مقداری میوه ی منتظر در یخچال داشته باشید!</font></p> <div id="attachment_6104" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><font size="2"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-6104" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2014/05/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C1-600x400.jpg" alt="لواشک خانگی" width="600" height="400"></font><p class="wp-caption-text"><font size="2">لواشک خانگی</font></p></div> <p><strong><font size="2">مواد لازم برای تهیه لواشک<br> </font></strong></p> <p><font size="2">میوه های هسته گیری و پوست گیری شده به میزان مورد نظر</font></p> <p><font size="2">(سیب برای لواشک شیرین، آلوچه و زرد آلو برای لواشک ملس ، و آلبالو و انار برای لواشک ترش )</font></p> <p><font size="2">نمک/ رب انار(دلخواه)/ روغن مایع</font></p> <div id="attachment_6097" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><font size="2"><img class="wp-image-6097 size-post-fit-thumb" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2014/05/%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-600x419.jpg" alt="آب پز کردن میوه ها" width="600" height="419"></font><p class="wp-caption-text"><font size="2">آب پز کردن میوه ها</font></p></div> <p><font size="2">ابتدا پس از شستن کامل میوه ها، آنها را پوست گیری کرده و هسته هایشان را جدا می کنیم. من از سیب و گوجه سبز استفاده کردم. سپس میوه ها را در قابلمه میریزیم و تا روی میوه ها آب میریزیم. میگذاریم میوه ها حداقل دو ساعت به آرامی بپزند.</font></p> <blockquote><p><font size="2">برای آلبالو، گوجه سبز و یا میوه های دانه ریز نیازی به جداسازی هسته نیست، طی فرایند هسته ها خود به خود جدا می شوند.</font></p></blockquote> <div id="attachment_6098" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><font size="2"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-6098" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2014/05/%D9%BE%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-600x402.jpg" alt="پخته شدن و نرم شدن کامل میوه ها" width="600" height="402"></font><p class="wp-caption-text"><font size="2">پخته شدن و نرم شدن کامل میوه ها</font></p></div> <p><font size="2">همزمان با پخته شدن، به کمک کفگیر میوه ها را له میکنیم تا بهتر پخته شوند و یکدست شوند. در این مرحله کمی نمک و در صورت تمایل کمی رب انار میریزیم و باز هم به خوبی میوه ها را بهم میزنیم.</font></p> <p><font size="2">پس از اینکه میوه ها خوب پخته و یکدست شدند و آب میوه ها هم غلیظ شد، شعله را خاموش میکنیم و میگذاریم کمی از حرارت بیافتد. به کمک یک سبد دانه ریز و یک قابلمه ی بزرگ میوه ها را جداسازی و یکدست می کنیم. میوه های پخته شده را داخل سبد میریزیم و به کمک کفگیر شروع به له کردن مواد سبد می کنیم.</font></p> <div id="attachment_6101" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><font size="2"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-6101" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2014/05/%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-600x455.jpg" alt="سبد جداسازی" width="600" height="455"></font><p class="wp-caption-text"><font size="2">سبد جداسازی</font></p></div> <div id="attachment_6100" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><font size="2"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-6100" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2014/05/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-600x448.jpg" alt="جداسازی و یک دست کردن میوه های پخته شده" width="600" height="448"></font><p class="wp-caption-text"><font size="2">جداسازی و یک دست کردن میوه های پخته شده</font></p></div> <p><font size="2">این کار را تا جایی انجام می دهیم تا تفاله ی خیلی کمی باقی بماند. مایع بدست آمده &nbsp;پس از بهم زدن، باید به اندازه ماست زده شده غلیظ باشد. داخل سینی و یا سفره را با روغن مایع به خوبی چرب می کنیم، البته نباید این روغن زیاد باشد، فقط به اندازه ای که خاصیت جداسازی داشته باشد.</font></p> <div id="attachment_6102" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><font size="2"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-6102" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2014/05/%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-600x427.jpg" alt="له کردن و جداسازی" width="600" height="427"></font><p class="wp-caption-text"><font size="2">له کردن و جداسازی</font></p></div> <p><font size="2">مایع لواشک را بهم می زنیم تا یکدست شود و داخل سینی می ریزیم تا ضخامت آن کمتر از هشت میلیمتر باشد. نسبت به غلظت ضخامت لواشک را در نظر میگیریم. اگر لواشک بیش از حد ضخیم باشد یا یکدست نشده باشد، کپک می زند. حال سینی ها را در جایی که آفتاب بخورد و رطوبت نباشد قرار دهید.</font></p> <div id="attachment_6099" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><font size="2"><img class="wp-image-6099 size-post-fit-thumb" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2014/05/%D9%BE%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%DA%A9-600x495.jpg" alt="پهن کردن لواشک" width="600" height="495"></font><p class="wp-caption-text"><font size="2">پهن کردن لواشک</font></p></div> <p><font size="2">&nbsp;</font></p> <div id="sbbab1ea"> <div class="s_item"> <div class="s_content"> <div class="s_thumb"> <font size="2"> <img src="https://static.2nafare.com/wp-content/uploads/2017/07/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1-180x180.jpg"> </font></div> <div class="s_desc"> <font size="2">طرز تهیه لواشک خانگی در فر <span class="hide-on-small-only">طرز تهیه لواشک عالی خونگی در فر که میتونید به سادگی و در هر فصلی لواشک درست کنید. خوبیش اینه نیاز به جای خشک و آفتاب مستقیم نداره و توی فر لواشک عالی دارید/... <br></span> ادامه مطلب </font></div> </div> </div> <font size="2">ارائه شده توسط <img src="https://cdn.sanjagh.net/assets/favicon.png"> </font></div> <div id="attachment_6106" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><font size="2"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-6106" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2014/05/%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-600x501.jpg" alt="یک روز بعد" width="600" height="501"></font><p class="wp-caption-text"><font size="2">یک روز بعد</font></p></div> <p><font size="2">نزدیک به دو تا سه روز زمان می برد تا لواشک ها حاضر شود، پس ترجیحا آن ها را دور از دست کودکان قرار دهید تا از نتیجه ی کار بیشتر لذت ببرند! لواشک ها را می توانید لایه به لایه داخل نایلون و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.</font></p> <div id="attachment_6094" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><font size="2"><img class="wp-image-6094 size-post-fit-thumb" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2014/05/%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%DA%A9-600x600.jpg" alt="بفرمایید لواشک!" width="600" height="600"></font><p class="wp-caption-text"><font size="2">بفرمایید لواشک!</font></p><p class="wp-caption-text"><font size="2">منبع : دو نفره</font></p></div>